Prawo ochrony konsumentów

Kancelaria GFP Legal świadczy kompleksową pomoc prawną w zakresie dostosowywania działalności biznesowej prowadzonej przez przedsiębiorców do wymogów wynikających z przepisów o ochronie konsumentów. Wspieramy zarówno podmioty działające w sposób tradycyjny jak i te, których działalność opiera się na wykorzystaniu nowoczesnych technologii, w tym sklepy internetowe i platformy usługowe dostępne online.

Nasi radcowie prawni doradzają w zakresie tworzenia lub modyfikacji umów, regulaminów i wzorców umownych oraz weryfikują je pod kątem występowania klauzul abuzywnych. Pomagamy również w przypadku oskarżeń o stosowanie praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów.

Reprezentujemy interesy naszych klientów w postępowaniach przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz przed sądami powszechnymi.

Możesz na nas liczyć

  • Doradzamy w zakresie tworzenia lub modyfikacji umów, regulaminów i wzorców umownych oraz analizujemy dokumentację naszych klientów pod kątem występowania klauzul abuzywnych.
  • Wspieramy podmioty działające w branży e-commerce, w tym w szczególności sklepy internetowe.
  • Zapewniamy zastępstwo prawne w postępowaniach przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz sądami powszechnymi.