Prawo ochrony konsumentów

Kancelaria GFP Legal świadczy kompleksową pomoc prawną w zakresie dostosowywania działalności biznesowej prowadzonej przez przedsiębiorców do wymogów wynikających z przepisów o ochronie konsumentów. Wspieramy zarówno podmioty działające w sposób tradycyjny jak i te, których działalność opiera się na wykorzystaniu nowoczesnych technologii, w tym sklepy internetowe i platformy usługowe dostępne online.

Nasi radcowie prawni doradzają w zakresie tworzenia lub modyfikacji umów, regulaminów i wzorców umownych, aby zapewnić ich zgodność w wymogami prawnymi i regulacyjnymi. Ponadto, prowadzimy audyty dokumentacji klientów pod kątem występowania klauzul abuzywnych.

Pomagamy w przypadku oskarżeń o stosowanie praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów. Reprezentujemy także naszych klientów w postępowaniach przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz przed sądami.

Możesz na nas liczyć

  • Doradzamy w zakresie tworzenia lub modyfikacji umów, regulaminów i wzorców umownych, aby zapewnić ich zgodność w wymogami prawnymi i regulacyjnymi.
  • Wspieramy podmioty działające w branży e-commerce, w tym w szczególności sklepy internetowe.
  • Zapewniamy zastępstwo prawne w postępowaniach przed Prezesem Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz sądami.