Prawo farmaceutyczne i kosmetyczne

Kancelaria GFP Legal świadczy kompleksową pomoc prawną w zakresie rejestracji, wytwarzania, wprowadzania do obrotu i reklamy produktów leczniczych (w tym leków OTC) oraz wyrobów medycznych i kosmetyków. Nasi prawnicy mogą pomóc Państwu w szczególności przy tworzeniu i wdrażaniu strategii sprzedażowych, dystrybucyjnych, franczyzowych i marketingowych. Zapewniamy także wsparcie w zakresie oceny materiałów marketingowych.

Oferujemy obsługę prawną procesów tworzenia, przekształcania i likwidacji placówek opieki zdrowotnej oraz prowadzenia badań naukowych i eksperymentów medycznych. Wspieramy praktyki lekarskie i szpitale w ich bieżącej działalności, służąc pomocą także w zakresie zawierania, wykonywania i rozliczeń umów z Narodowym Funduszem Zdrowia oraz postępowań kontrolnych.

Świadczymy kompleksowe usługi doradcze w zakresie bieżącej działalności przedsiębiorstw z branży farmaceutycznej, nutraceutycznej i kosmetycznej oraz sieci aptecznych i hurtowni farmaceutycznych. Pomagamy w opracowywaniu modeli biznesowych i wdrażaniu praktyk zapewniających pełną zgodność z prawem prowadzonej działalności (compliance). Dedykowany dla klienta prawnik odpowie na wszelkie pytania, jakie mogą pojawić się w toku działalności.

Nasi radcowie prawni reprezentują klientów w postępowaniach sądowych i postępowaniach prowadzonych przed organami administracyjnymi, w tym przed Prezesem Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, Ministrem Zdrowia, Narodowym Funduszem Zdrowia, organami inspekcji i nadzoru farmaceutycznego (GIF, WIF), organami inspekcji sanitarnej (GIS, WIS, PIS), oraz przed organami samorządu aptekarskiego i lekarskiego. Gwarantujemy, że sprawy prowadził będzie doświadczony prawnik posiadający uprawnienia radcy prawnego lub adwokata.

Możesz na nas liczyć

  • Doradzamy w zakresie rejestracji, wytwarzania, wprowadzania do obrotu i reklamy produktów leczniczych, wyrobów medycznych oraz kosmetyków.
  • Pomagamy przy tworzeniu i wdrażaniu strategii sprzedażowych, dystrybucyjnych, franczyzowych i marketingowych.
  • Świadczymy usługi compliance, mające na celu zapewnienie, że prowadzona działalność jest w pełni zgodna z prawem.