Prawo kontraktów

Kancelaria GFP Legal świadczy kompleksową pomoc prawną w zakresie przygotowania umów, w tym w szczególności umów handlowych w krajowym i międzynarodowym obrocie gospodarczym. Przygotowujemy również wzorce umowne, regulaminy i ogólne warunki zakupu/sprzedaży towarów i usług.

Nasi radcowie prawni mają duże doświadczenie w opracowywaniu i opiniowaniu umów nietypowych, które są ściśle dostosowywane do potrzeb klienta. Pomagamy w wyborze optymalnych rozwiązań biznesowych i prawnych, wskazując możliwości działania i możliwe scenariusze rozwoju sytuacji. Doradzamy także w zakresie należytego zabezpieczania umów, dobierając najbardziej dogodne w danej sytuacji instrumenty. Ponadto, zapewniamy ocenę roszczeń umownych stron oraz wsparcie w zarządzaniu kontraktem.

Oferujemy naszym klientom kompleksową obsługę procesową w sprawach dotyczących interpretacji i wykonywania umów zarówno w ramach arbitrażu, jak i w postępowaniu sądowym. Pomagamy nie tylko w dochodzeniu roszczeń, lecz również w prowadzeniu obrony przed nieuzasadnionymi żądaniami kontrahenta.

Możesz na nas liczyć

  • Pomagamy w przygotowywaniu umów, wzorców umownych i regulaminów, także tych nietypowych, ściśle dostosowywanych do potrzeb klienta.
  • Doradzamy, jak należy postąpić w przypadku niewywiązywania się kontrahenta z umowy, w tym w celu jej rozwiązania.
  • Zapewniamy wsparcie prawne w sporach dotyczących interpretacji i wykonywania umów, w tym zastępstwo procesowe.