Spory sądowe i arbitraż

Kancelaria GFP Legal świadczy kompleksową pomoc prawną w zakresie prowadzenia postępowań spornych w ramach arbitrażu oraz na drodze sądowej.

Jesteśmy zwolennikami polubownego rozwiązywania konfliktów, dlatego zachęcamy naszych klientów do poszukiwania konsensusu i podejmowania prób zawarcia ugody. Jesteśmy jednak również realistami i wiemy, że osiągnięcie konsensusu nie zawsze jest możliwe. Dlatego też, jeśli negocjacje nie przynoszą efektu, pomagamy klientom w dochodzeniu ich praw przed sądem powszechnym lub polubownym.

Nasi radcowie prawni posiadają wieloletnie doświadczenie w postępowaniach prowadzonych przed sądami powszechnymi, Sądem Najwyższym, Trybunałem Konstytucyjnym, Europejskim Trybunałem Praw Człowieka w Strasburgu, a także w postępowaniach arbitrażowych. Reprezentowaliśmy klientów w sprawach o wartości wielu milionów złotych.

Do każdej sprawy podchodzimy indywidualnie i z należytą starannością, co gwarantuje wysoką skuteczność podejmowanych przez nas działań. Za kluczowe uważamy odpowiednie przygotowanie sprawy i rzetelne zebranie dowodów przed jej rozpoczęciem, co pozwala realnie ocenić szanse na sukces, a tym samym podejmować racjonalne decyzje biznesowe.

Możesz na nas liczyć

  • Wspieramy klientów w negocjacjach ugodowych.
  • Pomagamy w sądowym dochodzeniu roszczeń majątkowych i niemajątkowych.
  • Zapewniamy pomoc prawną w ramach obrony przed nieuzasadnionymi roszczeniami osób trzecich.