Fuzje i przejęcia (M&A)

Zmiany rzeczywistości gospodarczej powodowane postępem technologicznym, wprowadzeniem nowych regulacji prawnych czy zmianą preferencji konsumenckich sprawiają, że przedsiębiorcy przyjmują nowe strategie rozwoju. Jednymi z ważniejszych instrumentów służących realizacji takich strategii są fuzje i przejęcia (M&A). Chodzi tutaj o procesy, w wyniku których dochodzi do połączenia lub podziału spółek, zmian w strukturach właścicielskich spółek w drodze zbywania udziałów lub akcji jak również o transakcje zbycia przedsiębiorstw. Ponadto, procesy M&A obejmują także przekształcenia podmiotowe spółek oraz przekształcenia przedsiębiorców indywidualnych w spółki.

Zespół Kancelarii GFP Legal tworzą doświadczeni radcowie prawni specjalizujący się w doradztwie przy transakcjach M&A, zarówno na rzecz podmiotów polskich i jak zagranicznych. Doradzamy klientom z sektora bankowego i usług finansowych, IT, budowlanego, motoryzacyjnego, farmaceutycznego i spożywczego, a także w innych sektorach rynku.

Projektujemy i wspieramy od strony prawnej transakcje zbycia udziałów lub akcji w spółkach, transakcje zbycia przedsiębiorstw lub ich zorganizowanych części, a także procesy przekształceń spółek i przedsiębiorców indywidualnych. Świadczymy pomoc prawną na wszystkich etapach transakcji. Prowadzimy badania due diligence celem identyfikacji występujących ryzyk, sporządzamy i analizujemy projekty umów i innych dokumentów transakcyjnych oraz zapewniamy wsparcie na etapie negocjacji. Reprezentujemy także klientów przed organami kontroli i sądami, w tym przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz w postępowaniach przed sądem rejestrowym (KRS).

Możesz na nas liczyć

  • Doradzaliśmy Hemmersbach GmbH & Co. KG oraz Hemmersbach Central Support sp. z o.o. sp.k przy zakupie zorganizowanej części przedsiębiorstwa polskiej spółki deweloperskiej obejmującej nieruchomości gruntowe o powierzchni ponad 40.000 m2 oraz zespół budynków biurowo–magazynowych położonych w prestiżowej lokalizacji we Wrocławiu.
  • Wspieraliśmy międzynarodową grupę finansową w zmianie struktury holdingowej w Polsce poprzez połączenie spółek zależnych.
  • Doradzaliśmy Gabclinic.com sp. z o.o. przy sprzedaży na rzecz LUX MED sp. z o.o. przedsiębiorstwa obejmującego kliniki psychoterapii i psychiatrii położone w prestiżowych lokalizacjach w centrum Warszawy i Wrocławia wraz z personelem liczącym ok. pięćdziesięciu specjalistów.