Prawo pracy

Kancelaria GFP Legal świadczy kompleksową pomoc prawną w sprawach z zakresu indywidualnego i zbiorowego prawa pracy oraz cywilnoprawnych form zatrudnienia. Wspieramy przede wszystkim pracodawców i pracowników szczebla menedżerskiego.

Nasi radcowie prawni pomagają w przygotowywaniu i negocjowaniu umów o pracę, kontraktów menedżerskich, umów o dzieło i umów zlecenia, a także umów o zakazie konkurencji i umów o zachowaniu poufności. Zapewniamy również wsparcie w opracowywaniu, wdrażaniu i modyfikacji regulaminów pracy, regulaminów wynagradzania i premiowania, regulaminów zakładowego funduszu świadczeń socjalnych oraz polityk i procedur wewnątrzzakładowych.

Doradzamy w zakresie rozwiązywania stosunków pracy, w tym w ramach zwolnień grupowych, zapewniając w razie potrzeby zastępstwo prawne w postępowaniach sądowych.

Reprezentujemy interesy pracodawców wobec związków zawodowych i rad pracowników. Pomagamy w negocjacjach, także na etapie sporów zbiorowych.

Możesz na nas liczyć

  • Pomagamy w opracowywaniu regulaminów pracy, regulaminów wynagradzania i premiowania, regulaminów zakładowego funduszu świadczeń socjalnych oraz polityk i procedur wewnątrzzakładowych.
  • Zapewniamy wsparcie na etapie przygotowywania lub negocjowania umów o pracę, kontraktów menedżerskich, umów o zakazie konkurencji oraz umów o zachowanie poufności.
  • Doradzamy w zakresie rozwiązywania stosunków pracy, w tym w ramach zwolnień grupowych.