Prawo spółek

Kancelaria GFP Legal świadczy kompleksową pomoc prawną w zakresie tworzenia, przekształcania i likwidacji spółek prawa handlowego. Doradzamy ponadto w procesach fuzji i przejęć, w tym w zakresie  due diligence oraz przy tworzeniu i negocjowaniu umów dotyczących nabywania udziałów lub akcji.

Zapewniamy bieżącą obsługę korporacyjną spółek. Doradzamy przy tworzeniu lub modyfikacji dokumentacji korporacyjnej i optymalnym formułowaniu umów, statutów, regulaminów i procedur wewnętrznych. Pomagamy klientom należycie realizować obowiązki rejestrowe i sprawozdawcze, w tym w szczególności w zakresie dokonywania zamknięć poszczególnych lat obrotowych i zatwierdzania sprawozdań finansowych.

Oferujemy wsparcie w zakresie tworzenia w Polsce oddziałów i przedstawicielstw przedsiębiorców zagranicznych.

Zapewniamy naszym klientom zastępstwo prawne w postępowaniach administracyjnych i sądowych związanych z funkcjonowaniem spółek, w tym m.in. w sporach pomiędzy wspólnikami albo pomiędzy wspólnikami a spółką, w szczególności w ramach postępowania o uchylenie lub stwierdzenie nieważności uchwały zgromadzenia wspólników lub walnego zgromadzenia akcjonariuszy.

Możesz na nas liczyć

  • Doradzamy w procesie tworzenia, przekształcania i likwidacji spółek handlowych.
  • Zapewniamy bieżącą obsługę korporacyjną i pomagamy w realizacji obowiązków rejestrowych i sprawozdawczych.
  • Doradzamy w procesie nabywania lub zbywania udziałów i akcji.