Prawo upadłościowe i restrukturyzacyjne

Kancelaria GFP Legal świadczy kompleksową pomoc prawną na rzecz podmiotów zagrożonych niewypłacalnością.

Doradzamy w zakresie przygotowywania i prowadzenia postępowań upadłościowych, naprawczych, sanacyjnych oraz innego rodzaju postępowań restrukturyzacyjnych. Pomagamy w opracowywaniu strategii związanych z reorganizacją finansową i restrukturyzacją przedsiębiorstw oraz grup kapitałowych.

Zapewniamy wsparcie prawne wierzycielom, których kontrahenci stali się niewypłacalni. Doradzamy w zakresie zgłaszania wierzytelności i zapewniamy reprezentację na zgromadzeniach wierzycieli.

Reprezentujemy także klientów w ramach prowadzonych postępowań sądowych.

Możesz na nas liczyć

  • Doradzamy w zakresie zgłaszania wierzytelności w ramach postępowania upadłościowego.
  • Wspieramy przedsiębiorców zagrożonych niewypłacalnością, a w razie potrzeby pomagamy zainicjować postępowanie upadłościowe.
  • Zapewniamy zastępstwo prawne na zgromadzeniach wierzycieli i w ramach prowadzonych postępowań sądowych.