Prawo upadłościowe i restrukturyzacyjne

Kancelaria GFP Legal świadczy kompleksową pomoc prawną na rzecz podmiotów zaangażowanych w sprawy upadłościowe.

Doradzamy w zakresie przygotowywania i prowadzania postępowań upadłościowych, naprawczych, sanacyjnych oraz innego rodzaju postępowań restrukturyzacyjnych. Pomagamy w opracowywaniu strategii związanych z reorganizacją finansową i restrukturyzacją przedsiębiorstw oraz grup kapitałowych. Reprezentujemy zarówno interesy dłużników jak i wierzycieli.

Nasi radcowie prawni świadczą pomoc prawną w zakresie restrukturyzacji przedsiębiorstw w ramach nowych procedur przewidzianych ustawą prawo restrukturyzacyjne, która weszła w życie dnia 1 stycznia 2016 roku. W ramach procesu restrukturyzacji doradzamy, jak uniknąć ogłoszenia upadłości, zapewniamy wsparcie w negocjacjach z wierzycielami celem zawarcia układu oraz pomagamy w wyborze optymalnych środków sanacyjnych.

Zapewniamy reprezentację klientów na zgromadzeniach wierzycieli i w ramach prowadzonych postępowań sądowych.

Możesz na nas liczyć

  • Doradzamy w zakresie zgłaszania wierzytelności w ramach postępowania upadłościowego.
  • Wspieramy przedsiębiorców zagrożonych upadłością, a w razie potrzeby pomagamy zainicjować postępowanie upadłościowe.
  • Zapewniamy zastępstwo prawne na zgromadzeniach wierzycieli i w ramach prowadzonych postępowań sądowych.