Odnawialne źródła energii

Sektor odnawialnych źródeł energii (OZE) odnotowuje w Polsce w ostatnich latach dynamiczny wzrost. Co prawda, krajowa energetyka w dalszym ciągu bazuje głównie na paliwach kopalnych, jednakże rosnąca świadomość społeczna odnośnie ochrony środowiska oraz zorientowanie władz publicznych na budowę innowacyjnej gospodarki sprawiają, że udział czystej energii w ogólnym bilansie energetycznym Polski stale rośnie. Co więcej, w ramach europejskiego zielonego ładu UE wyznaczyła sobie ambitny i wiążący cel w postaci osiągnięcia do roku 2050 neutralności klimatycznej. Państwa członkowskie, w tym Polska, zobowiązały się ponadto w ramach unijnego pakietu „Gotowi na 55” („Fit for 55”) do ograniczenia emisji gazów cieplarnianych do 2030 roku o co najmniej 55%. Jednym z najważniejszych skutków podwyższenia celu klimatycznego UE będzie wzrost cen uprawnień do emisji CO2. Oznacza to, że w najbliższych latach czeka nas skokowa zmiana w podejściu do transformacji energetycznej w Polsce, a tym samym polityka dekarbonizacyjna i inwestycje w OZE nabiorą jeszcze większego tempa.

Prawnicy kancelarii GFP Legal specjalizują się w inwestycjach w OZE. Zdajemy sobie sprawę z tego, że budowa wielkoskalowej farmy wiatrowej czy fotowoltaicznej lub elektrowni wodnej nie jest zadaniem łatwym, a przeszkody administracyjne, jakie trzeba pokonać, wydają się nie mieć końca. Niemniej, dobrze przemyślana inwestycja, dla której zapewni się odpowiednie wsparcie prawne, ma duże szanse powodzenia. Warto więc rozważyć inwestycję w OZE, gdyż  może ona przynieść inwestorowi nie tylko korzyści ekonomiczne ale również wizerunkowe.

Oferujemy Państwu kompleksową pomoc prawną związaną z realizacją inwestycji w OZE. Pomagamy w uzyskaniu niezbędnych pozwoleń administracyjnych, w tym decyzji środowiskowych. Doradzamy na etapie procesu budowlanego, w tym przy negocjacjach niezbędnych umów i w zakresie rozwiązywania pojawiających się problemów. Zapewniamy także wsparcie przy przyłączaniu instalacji OZE do sieci i rozruchu technologicznym jak również w toku ich dalszej eksploatacji.

Możesz na nas liczyć

  • Doradzaliśmy w transakcjach sprzedaży farm fotowoltaicznych oraz farm wiatrowych. Nasza pomoc objęła kompleksową obsługę prawną transakcji, w tym przeprowadzenie badania due dilligence spółek celowych, dokumentacji projektowej i nieruchomości gruntowych, a także przygotowanie i negocjowanie dokumentacji transakcyjnej, oraz finalizowanie sprzedaży i umowy inwestycyjnej.
  • Zapewniliśmy bieżące wsparcie prawne w przygotowaniu i negocjowaniu szeregu umów z wykonawcami, podwykonawcami i dostawcami dotyczących budowy farm fotowoltaicznych i farm wiatrowych, w tym realizowanych w systemie generalnego wykonawstwa.
  • Z sukcesem reprezentowaliśmy naszych klientów w sprawach bieżących przed Prezesem Urzędu Regulacji Energetyki, w tym w postępowaniach o udzielenie koncesji (promesy koncesji) na wytwarzanie energii elektrycznej z elektrowni wiatrowych i elektrowni fotowoltaicznych.
  • Przykładowe projekty realizowane z naszym udziałem: farma wiatrowa o mocy 16 MW z możliwością rozbudowy do 45 MW (Drzeńsko, woj. lubuskie), farmy fotowoltaiczne o łącznej mocy do 15 MW (Iłówiec i Stare Tarnowo, woj. wielkopolskie), farmy fotowoltaiczne o łącznej mocy do 10 MW (Wrocław – Oporów, woj. dolnośląskie; Stara Wieś, woj. podkarpackie).