Automotive i Fleet Management

Sektor automotive jest jedną z ważniejszych dziedzin polskiej gospodarki, zarówno pod względem wartości produkcji, zatrudnienia, jak i nakładów inwestycyjnych oraz udziału w eksporcie. Odpowiada on za około 8% PKB i daje pracę blisko 800 tysiącom ludzi. Branża motoryzacyjna jest szczególnie mocno reprezentowana na terenie Dolnego Śląska, gdzie w ramach specjalnych stref ekonomicznych działa kilkadziesiąt dużych i średnich firm motoryzacyjnych oraz szereg ich poddostawców. W samym tylko Wrocławiu swoje zakłady ulokowali tacy potentaci jak Volvo, Wabco czy Bosch.

Równie dynamicznie jak cała branża automotive rozwija się również sektor działalności usługowej związany z finansowaniem i zarządzaniem flotami samochodowymi. Bezpośredni zakup pojazdów flotowych (czy to ze środków własnych czy też z kredytu) nie jest już jedynym dostępnym rozwiązaniem. Coraz więcej przedsiębiorców docenia walory leasingu i wynajmu długoterminowego tym bardziej, że na bazie wspomnianych form finansowania można budować kompleksowe rozwiązania z zakresu zarządzania flotą. Dziś firmy CFM są w stanie zapewnić pełen flotowy outsourcing, w tym koordynację serwisów, przeglądów i wymiany opon, likwidację szkód czy nawet rozliczanie kart paliwowych, odciążając tym samym pracowników klienta.

Prawnicy kancelarii GFP Legal mają wieloletnie doświadczenie w obsłudze firm z sektora automotive. Nasi radcowie prawni wspierali wiodące przedsiębiorstwa motoryzacyjne z terenu Dolnego Śląska we wszelkich kwestiach związanych z ich bieżącą działalnością. Współpracując z klientami, nauczyliśmy się mówić ich językiem. Wiemy, jak ważna jest w tej branży terminowość dostaw, planowanie produkcji i skuteczne zarządzanie. Rozumiemy zależności związane z funkcjonowaniem klientów w ramach międzynarodowych grup kapitałowych i potrafimy skutecznie pomagać im rozwiązywać bieżące problemy oraz realizować cele grupy.

Oferujemy Państwu kompleksową pomoc prawną związaną z prowadzeniem bieżącej działalności gospodarczej. Zapewniamy obsługę korporacyjną, współpracując ściśle z zagranicznymi udziałowcami i akcjonariuszami. Dbamy o należyte zabezpieczenie Państwa interesów w ramach zawieranych umów, a na życzenie prowadzimy w Państwa imieniu bezpośrednie negocjacje. Pomagamy w kwestiach pracowniczych w zakresie indywidualnego i zbiorowego prawa pracy. W razie potrzeby zapewniamy również zastępstwo prawne przed sądami i urzędami.

Prawnicy kancelarii GFP Legal znają również dobrze rynek flotowy. Wspomagamy naszych klientów w doborze odpowiednich rozwiązań prawnych związanych z zarządzaniem flotami samochodowymi. Pomagamy konstruować polityki flotowe i inne niezbędne dokumenty tak, aby były one spójne z pozostałymi regulacjami wewnątrzfirmowymi i obowiązującym prawem, w tym z przepisami prawa pracy i przepisami o ochronie danych osobowych. Zapewniamy także wsparcie na etapie implementacji i stosowania zapisów polityk flotowych, pomagając w egzekwowaniu ich wobec pracowników oraz w kontaktach z ubezpieczycielami.

Możesz na nas liczyć

  • Zapewniamy bieżące wsparcie prawne dla Toyota Motor Manufacturing Poland sp. z o.o.
  • Doradzamy MRP sp. z o.o. w zakresie realizacji nowej inwestycji obejmującej budowę zakładu produkcyjnego przeznaczonego do produkcji quadów.
  • Partner naszej kancelarii wspierał liczne firmy z branży motoryzacyjnej działające na terenie Dolnego Śląska, w tym m.in. Daicel Safety Systems Europe sp. z o.o.