IT i nowe technologie

Rozwój społeczeństwa informacyjnego wiąże się nierozerwalnie z rozwojem branż wspierających przesyłanie, przetwarzanie i przechowywanie informacji. Systemy IT i nowe technologie wykorzystywane są nie tylko w biznesie, ale stały się integralną częścią codziennego życia każdego z nas. W bardzo szybkim tempie rozwijają się: analityka big data, internet rzeczy (IoT) oraz rozwiązania oparte na sztucznej inteligencji (AI), w tym machine learning i deep learning. Zainteresowanie nowoczesnymi technologiami przejawia nie tylko sektor prywatny, ale i publiczny, w tym miasta, które coraz więcej i chętniej inwestują w technologie smart city.

Szybki rozwój sektora IT i nowych technologii wymaga odpowiedniego wsparcia prawnego. Kluczowa jest tutaj kreatywność i szybkie reagowanie na zachodzące na rynku zmiany, bo model, który jest standardem dziś, jutro może okazać się przestarzały. Niezbędna jest również elastyczność, bo każdy projekt ma swoją specyfikę, którą determinuje zarówno jego rodzaj jak i wymagania czy podejście zamawiającego.

Kancelaria GFP Legal zapewnia klientom kompleksowe wsparcie prawne w zakresie projektów IT, zarówno tych realizowanych w modelu klasycznym (waterfall) jak i w metodykach zwinnych (agile). Pomagamy w przygotowywaniu i negocjowaniu umów wdrożeniowych, licencyjnych, SLA czy umów na dostawy infrastruktury. Wspieramy zarówno wdrożenia on-premise jak też świadczenie usług w modelu chmurowym (w szczególności SaaS). Oferujemy kompleksową pomoc prawną w kwestiach związanych z przetwarzaniem danych osobowych (RODO) i innych informacji, w tym w zakresie transferu wiedzy i know-how, zapewnienia poufności i ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa.

Możesz na nas liczyć

  • Zapewnialiśmy wsparcie dla takich firm jak Credit Agricole Bank Polska S.A. czy Toyota Motor Manufacturing Poland sp. z o.o. w przygotowaniu i negocjowaniu szeregu umów dotyczących wdrożenia rozwiązań informatycznych, w tym w zakresie oprogramowania i infrastruktury.
  • Zapewniamy bieżące wsparcie prawne dla Centralnego Ośrodka Przetwarzania Informacji KGHM Polska Miedź S.A. – oddziału, który jest odpowiedzialny za całość procesów informatycznych i projektów IT w ramach grupy kapitałowej KGHM
  • Wspieramy działalność firm informatycznych takich jak Studio Software sp. z o.o. czy Objectivity Bespoke Software Specialists sp. z o.o.
  • Wspieraliśmy takie firmy jak Probit sp. z o.o. czy Przedsiębiorstwo Budowlane Budotex sp. z o.o. w zakresie ochrony danych osobowych (RODO).

Ostatnie publikacje