Windykacja należności

Kancelaria GFP Legal świadczy kompleksową pomoc prawną w zakresie windykacji należności, w tym windykacji polubownej i windykacji sądowo-komorniczej.

W ramach windykacji polubownej podejmujemy czynności zmierzające do odzyskania należności naszych klientów na drodze przedsądowej. Na tym etapie podejmowane są działania polegające m.in. na ustaleniu niezbędnych danych kontrahenta, ustaleniu warunków i terminu spłaty należności oraz – w ostateczności – wystosowaniu wezwania do zapłaty.

W ramach windykacji sądowej podejmowane są działania obejmujące m.in. przygotowanie pozwu i złożenie go do właściwego sądu, nadzór nad przebiegiem postępowania i uzyskanie tytułu wykonawczego przeciwko dłużnikowi. Następnie, w ramach windykacji komorniczej, przygotowujemy wniosek egzekucyjny i czuwamy nad czynnościami podejmowanymi przez komornika.

Możesz na nas liczyć

  • Prowadzimy windykację polubowną celem odzyskania wierzytelności na drodze przedsądowej.
  • Zapewniamy kompleksową obsługę windykacji sądowej.
  • Nadzorujemy czynności egzekucyjne realizowane przez komorników sądowych.