Windykacja należności

Kancelaria GFP Legal świadczy kompleksową pomoc prawną w zakresie windykacji należności. W zależności od potrzeb, prowadzimy monitoring wierzytelności, windykację polubowną oraz windykację sądową i komorniczą.

Monitoring wierzytelności obejmuje kontrolę terminowości płatności należności naszych klientów.

W ramach windykacji polubownej podejmujemy czynności zmierzające do odzyskania należności klientów na drodze przedsądowej. Na tym etapie podejmowane są działania polegające m.in. na ustaleniu niezbędnych danych kontrahenta, nawiązaniu kontaktu mailowego, telefonicznego lub listownego, ustaleniu warunków i terminu spłaty należności oraz – w ostateczności – wystosowaniu wezwania do zapłaty.

W ramach windykacji sądowej podejmowane są działania obejmujące m.in. przygotowanie pozwu i złożenie go do właściwego sądu, nadzór nad przebiegiem postępowania i uzyskanie tytułu wykonawczego przeciwko dłużnikowi. Następnie, w ramach windykacji komorniczej, przygotowujemy wniosek egzekucyjny i czuwamy nad czynnościami podejmowanymi przez komornika.

Możesz na nas liczyć

  • Zapewniamy monitoring wierzytelności, który pozwala na zachowanie pełnej kontroli nad terminowością płatności ze strony kontrahentów.
  • Prowadzimy windykację polubowną celem odzyskania wierzytelności na drodze przedsądowej.
  • Zapewniamy kompleksową obsługę windykacji sądowej i komorniczej na wypadek, gdyby windykacja polubowna okazała się nieskuteczna.