Infrastruktura i budownictwo

W ostatnich latach odnotowujemy w naszym kraju niesłabnący wzrost sektora inwestycji infrastrukturalnych. Dostęp do unijnych źródeł finansowania sprawił, że znacząco zwiększyła się liczba i rozmiary projektów realizowanych przez podmioty publiczne, w szczególności w zakresie infrastruktury drogowej, kolejnictwa i systemów transportu publicznego. Dynamicznie zmieniają się krajobrazy polskich miast, jak choćby Wrocławia, gdzie powstają sale koncertowe, teatry i inne obiekty użyteczności publicznej. Ale i sektor prywatny nie pozostaje w tyle – aktywni są zwłaszcza deweloperzy, którzy budują osiedla mieszkaniowe, a zarazem wychodzą naprzeciw oczekiwaniom biznesu w zakresie zapewnienia nowych powierzchni biurowych.

Prawnicy kancelarii GFP Legal rozumieją potrzeby inwestorów i wykonawców zaangażowanych w procesy inwestycyjne. Wiemy, jak ważne jest sprawne i terminowe działanie oraz że niektóre sprawy po prostu nie mogą czekać. Znamy specyfikę sektora budowlanego i potrafimy spojrzeć na problemy naszych klientów nie tylko z czysto prawnej perspektywy. Nasi radcowie prawni poznawali branżę od kuchni już od najmłodszych lat, pomagając w prowadzeniu rodzinnych firm budowlanych. Tym, co nas wyróżnia, jest duże doświadczenie w realizacji projektów infrastrukturalnych, w tym w zakresie drogownictwa i budowy obiektów wielkopowierzchniowych. Nasi prawnicy brali udział w wielu prestiżowych inwestycjach, takich jak budowa Stadionu Miejskiego czy Narodowego Forum Muzyki we Wrocławiu.

Zapewniamy wsparcie dla realizowanych przez Państwa projektów już od samego początku inwestycji. Pomagamy przy negocjacjach i zawieraniu umów w procesie budowlanym (w tym na warunkach FIDIC), a następnie w toku ich realizacji i finalnego rozliczenia. Doradzamy w sytuacjach kryzysowych. Pomagamy ocenić zasadność Państwa roszczeń, jak również roszczeń, które kierowane są wobec Państwa, wskazując dostępne scenariusze i warianty działania. Zapewniamy zastępstwo prawne w związku z rozwiązywaniem sporów na drodze polubownej oraz – w ostateczności – na drodze sądowej.

Możesz na nas liczyć

  • Reprezentowaliśmy spółkę Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego sp. z o.o. w postępowaniu sądowym związanym z nieuzasadnionym odstąpieniem przez inwestora od umowy i naliczeniem kary umownej, które zakończyło się zasądzeniem na rzecz naszego klienta kwoty ponad ćwierć miliona złotych.
  • Doradzamy MRP sp. z o.o. w zakresie realizacji nowej inwestycji obejmującej budowę zakładu produkcyjnego przeznaczonego do produkcji quadów.
  • Partnerzy naszej kancelarii uczestniczyli w realizacji takich projektów, jak budowa autostrady A1 oraz budowa Stadionu Miejskiego i Narodowego Forum Muzyki we Wrocławiu.

Ostatnie publikacje