Ochrona danych osobowych

Kancelaria GFP Legal świadczy kompleksową pomoc prawną w zakresie ochrony danych osobowych na rzecz przedsiębiorców i instytucji publicznych. Zapewniamy bieżące wsparcie tym klientom, którzy już RODO wdrożyli, jak również pomagamy tym, którzy dopiero się do tego przygotowują.

W ramach przygotowania klientów do RODO pomagamy m.in. w następujących sprawach:

 • prowadzimy audyty mające na celu analizę działalności klienta pod kątem wymogów wynikających z RODO, które koordynuje dedykowany prawnik,
 • pomagamy ustalić, jakie konkretnie dane, w jakich procesach biznesowych i przy wykorzystaniu jakich aktywów są przetwarzane w organizacji klienta,
 • podpowiadamy, jak podejść do oceny ryzyka procesów przetwarzania i doradzamy, jakie środki zaradcze można zastosować,
 • wspieramy klienta w opracowaniu niezbędnej dokumentacji.
 • przejmujemy funkcję inspektora ochrony danych (IOD) w ramach outsourcingu.

Klientom, którzy proces wdrożenia mają już za sobą, zapewniamy wsparcie m.in. w zakresie:

 • interpretacji przepisów RODO, w szczególności w kontekście wskazówek lub wytycznych wydawanych przez Europejską Radę Ochrony Danych lub Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
 • odpowiadania na żądania osób, których dane dotyczą,
 • dokonywania odpowiednich zgłoszeń do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub powiadamiania osób, których dane dotyczą, w zakresie, w jakim wymaga tego RODO,
 • tworzenia nowych procesów biznesowych, jakie mogą wiązać się z przetwarzaniem danych osobowych tak, aby zapewnić ich zgodność z RODO,
 • kontroli prowadzonych przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
 • bieżącego doradztwa w innych sprawach z zakresu ochrony danych osobowych,
 • prowadzenia szkoleń z zakresu ochrony danych osobowych,
 • przejęcia (outsourcingu) funkcji inspektora ochrony danych (IOD), którym może zostać u klienta wskazany przez nas prawnik.

Zapewniamy również zastępstwo prawne w postępowaniach przed organami właściwymi w sprawie ochrony danych oraz sądami. Gwarantujemy, że sprawy prowadził będzie doświadczony prawnik posiadający uprawnienia radcy prawnego lub adwokata.

Świadcząc usługi prawne w zakresie ochrony danych osobowych współpracujemy ściśle z informatykami i ekspertami z zakresu bezpieczeństwa systemów informatycznych, aby zapewnić klientom kompleksowe wsparcie.

Możesz na nas liczyć

 • Pomagamy przedsiębiorcom wdrożyć i interpretować przepisy RODO/GDPR.
 • Zapewniamy wsparcie w toku kontroli prowadzonych przez organy ochrony danych.
 • Przejmujemy funkcję inspektora ochrony danych (IOD) w ramach outsourcingu.