Ochrona danych osobowych

Kancelaria GFP Legal świadczy kompleksową pomoc prawną w zakresie ochrony danych osobowych na rzecz przedsiębiorców i instytucji publicznych. W szczególności pomagamy klientom przygotować się do zmian w ochronie danych osobowych, jakie wiążą się z wejściem w życie nowych regulacji unijnych (RODO/GDPR).

W ramach przygotowania klientów do RODO/GDPR pomagamy m.in. w następujących sprawach:

  1. prowadzimy audyty mające na celu weryfikację działalności klienta pod kątem wymogów wynikających z nowych przepisów,
  2. pomagamy ustalić, jakie konkretnie dane, w jakich procesach biznesowych i przy wykorzystaniu jakich aktywów są przetwarzane w organizacji klienta,
  3. podpowiadamy, jak podejść do oceny ryzyka operacji przetwarzania, i doradzamy, jakie środki zaradcze można zastosować,
  4. wspieramy klienta w opracowaniu niezbędnej dokumentacji,
  5. przejmujemy funkcję inspektora ochrony danych (IOD) w ramach outsourcingu.

Zapewniamy również zastępstwo prawne w postępowaniach przed organami właściwymi w sprawie ochrony danych i w ramach prowadzonych przez nie kontroli.

Świadcząc usługi prawne w zakresie ochrony danych osobowych współpracujemy ściśle z informatykami i ekspertami z zakresu bezpieczeństwa systemów informatycznych, aby zapewnić klientom kompleksowe wsparcie.

Możesz na nas liczyć

  • Pomagamy przygotować się do RODO/GDPR.
  • Zapewniamy wsparcie w toku kontroli prowadzonych przez organy ochrony danych.
  • Przejmujemy funkcję inspektora ochrony danych (IOD) w ramach outsourcingu.