Prawo nieruchomości

Kancelaria GFP Legal świadczy kompleksową pomoc prawną w zakresie obrotu i gospodarowania nieruchomościami. Pomagamy w szczególności w ustaleniu i uporządkowaniu stanu prawnego nieruchomości, identyfikujemy ryzyka towarzyszące transakcjom związanym z zakupem lub sprzedażą nieruchomości oraz doradzamy w zakresie eliminacji bądź ograniczenia tych ryzyk.

Zapewniamy pomoc prawną w przygotowaniu i negocjowaniu umów dotyczących nabycia lub zbycia nieruchomości, umów w sprawie finansowania tego rodzaju transakcji, umów dzierżawy oraz umów najmu komercyjnego.

Reprezentujemy klientów w postępowaniach sądowych i administracyjnych dotyczących transakcji nieruchomościowych oraz zabudowy i zagospodarowania nieruchomości, a także w postępowaniach o udzielenie zezwolenia na nabycie nieruchomości przez cudzoziemców.

Możesz na nas liczyć

  • Przygotowujemy i negocjujemy umowy dotyczące nabycia lub zbycia nieruchomości, umowy dotyczące finansowania transakcji nieruchomościowych oraz umowy najmu i dzierżawy.
  • Pomagamy w ustaleniu i uporządkowaniu stanu prawnego nieruchomości.
  • Reprezentujemy klientów w postępowaniach sądowych i administracyjnych dotyczących nieruchomości.