Własność intelektualna

Kancelaria GFP Legal świadczy kompleksową pomoc prawną w zakresie własności intelektualnej i jej ochrony, zwłaszcza w ramach sektora IT i nowych technologii. Specjalizujemy się w doradztwie w sprawach dotyczących prawa autorskiego i praw pokrewnych, świadczenia usług drogą elektroniczną oraz prawa mediów.

Nasi radcowie prawni pomagają klientom w przygotowywaniu i negocjowaniu umów licencyjnych, umów dotyczących przenoszenia autorskich praw majątkowych, umów w przedmiocie transferu technologii i know-how oraz umów o zachowanie poufności. Zapewniamy również kompleksowe doradztwo w zakresie e-commerce, oferując pełne wsparcie dla sklepów internetowych i operatorów platform świadczących usługi online (przygotowywanie regulaminów, polityk prywatności i polityk cookies).

Wykorzystując wieloletnie doświadczenie i posiadaną specjalistyczną wiedzę, przeprowadzamy audyty prawne w zakresie przestrzegania przepisów dotyczących ochrony własności intelektualnej oraz sporządzamy odpowiednie opinie i analizy. Doradzamy również przy wyborze optymalnych rozwiązań biznesowych.

Reprezentujemy naszych klientów w sprawach związanych z nieuprawnionym ujawnieniem tajemnicy przedsiębiorstwa lub poufnego know-how, a także w sprawach dotyczących naruszenia praw własności intelektualnej lub dóbr osobistych, w tym prawa do wizerunku.

Możesz na nas liczyć

  • Prowadzimy audyty w zakresie przestrzegania przepisów dotyczących ochrony własności intelektualnej.
  • Pomagamy w przygotowaniu umów licencyjnych, umów dotyczących przenoszenia autorskich praw majątkowych, umów w przedmiocie transferu technologii i know-how oraz umów o zachowanie poufności.
  • Zapewniamy zastępstwo prawne w zakresie ochrony praw własności intelektualnej lub dóbr osobistych.