Własność intelektualna (w tym prawo autorskie)

Kancelaria GFP Legal świadczy kompleksową pomoc prawną w zakresie szeroko pojętej własności intelektualnej, w tym w takich obszarach jak prawo autorskie i prawo własności przemysłowej. Nasi specjaliści posiadają rozległe doświadczenie w tej dziedzinie, zwłaszcza jeśli chodzi o doradztwo dla sektora IT i nowych technologii.

Dzisiejszy świat nieustannie gna do przodu, napędzany ludzką kreatywnością i nowymi technologiami. Każdego dnia powstają miliony linijek kodu i setki nowych, potencjalnie przełomowych pomysłów. Wytwory ludzkiego intelektu mogą mieć różny charakter i nie wszystkie są traktowane przez prawo w jednakowy sposób. Część z nich będzie chroniona przepisami ustawy prawo autorskie (Wrocław), część przepisami prawa własności przemysłowej, a dla części jedyną ochronę może stanowić objęcie ich poufnością, bo prawo żadnej specjalnej ochrony im nie zapewnia. Dlatego też dla osób zaangażowanych w proces twórczy (niezależnie od dziedziny twórczości), kluczowe znaczenie ma odpowiednie zidentyfikowanie charakteru danego pomysłu/rezultatu, a następnie – w zależności od okoliczności – podjęcie stosownych działań celem zapewnienia mu skutecznej ochrony. Nie jest to wcale proces łatwy i wymaga on specjalistycznej wiedzy. Dość powiedzieć, że nie wystarczy sama identyfikacja, czy i ewentualnie pod które przepisy dany pomysł/rezultat podpada. Prawo często bowiem dodatkowo różnicuje stopień ochrony w zależności od specyfiki danego przedmiotu. Przykładowo, prawo autorskie (Wrocław) różni się w podejściu do poszczególnych rodzajów utworów i inaczej traktuje utwory graficzne, inaczej programy komputerowe a jeszcze inaczej utwory audiowizualne. Ponadto, dla niektórych rodzajów wytworów ludzkiego intelektu przepisy przewidują ochronę szczególną jak to ma miejsce w przypadku baz danych.

Zapewnienie odpowiedniej ochrony przedmiotom własności intelektualnej, w tym utworom podlegającym ochronie zapewnianej przez prawo autorskie (Wrocław) to jednak nie wszystko. Wszak, nie powstają one po to, by leżeć w szafie. Najczęściej twórcy, w tym programiści czy inne podmioty są zainteresowane komercjalizacją stworzonych przez siebie rezultatów. Kluczowa jest więc również znajomość zasad, na jakich taka komercjalizacja może następować. Chodzi tutaj w szczególności o przenoszenie autorskich praw majątkowych i udzielanie licencji czyli upoważnianie innych osób do korzystania z utworów. Przepisy ustawy prawo autorskie (Wrocław) stawiają takim transakcjom szereg wymagań, a ich niespełnienie może wiązać się z poważnymi konsekwencjami takimi jak np. nieważność danej umowy.

Nasi radcowie prawni posiadają duże doświadczenie z zakresu prawa własności intelektualnej, w tym prawa autorskiego, zwłaszcza jeśli chodzi o sektor IT. Pomagamy klientom w przygotowywaniu i negocjowaniu umów licencyjnych, umów dotyczących przenoszenia autorskich praw majątkowych, umów w przedmiocie transferu technologii i know-how oraz umów o zachowanie poufności, dbając by spełniały one wymogi stawiane przez prawo autorskie (Wrocław). Zapewniamy również kompleksowe doradztwo w zakresie e-commerce, oferując pełne wsparcie dla sklepów internetowych i operatorów platform świadczących usługi online. Nasi prawnicy pomogą w szczególności w przygotowywaniu niezbędnych regulaminów i polityk, w tym w zakresie prywatności czy plików cookies.

Zapewniamy naszym klientom wsparcie w postępowaniach sądowych i arbitrażowych dotyczących ich własności intelektualnej. Reprezentujemy ich w sprawach związanych z naruszeniem praw autorskich, praw własności przemysłowej, praw do baz danych, a także w sprawach związanych z nieuprawnionym ujawnieniem tajemnicy przedsiębiorstwa lub poufnego know-how, czy też w związku z naruszeniami dóbr osobistych.

Możesz na nas liczyć

  • Doradzamy w sprawach z zakresu prawa autorskiego i prawa własności przemysłowej.
  • Pomagamy w przygotowaniu umów licencyjnych, umów dotyczących przenoszenia autorskich praw majątkowych, umów w przedmiocie transferu technologii i know-how oraz umów o zachowanie poufności.
  • Prowadzimy audyty w zakresie przestrzegania przepisów dotyczących ochrony własności intelektualnej, w tym odnośnie praw autorskich.
  • Zapewniamy zastępstwo prawne w zakresie ochrony praw własności przemysłowej, praw autorskich lub dóbr osobistych.