Prawo żywnościowe

Kancelaria GFP Legal świadczy kompleksową pomoc prawną w zakresie prawa żywnościowego ze szczególnym naciskiem na bezpieczeństwo produktów spożywczych wprowadzanych do obrotu na terytorium Polski.

Zapewniamy wsparcie merytoryczne w sprawach dotyczących składu i wzbogacania żywności oraz zanieczyszczeń produktów spożywczych. Nasi radcowie prawni doradzają w kwestiach oświadczeń żywieniowych i zdrowotnych, znakowania żywności, a także w sprawie przepisów regulujących wprowadzanie do obrotu, produkcję i dystrybucję poszczególnych rodzajów produktów żywieniowych. Zapewniamy ponadto praktyczną pomoc przy ocenie i tworzeniu etykiet oraz w zakresie reklamy produktów spożywczych.

Reprezentujemy naszych klientów przed organami kontroli żywności i w postępowaniach sądowo-administracyjnych.

Możesz na nas liczyć

  • Doradzamy w kwestiach oświadczeń żywieniowych i zdrowotnych, znakowania żywności oraz w sprawie przepisów regulujących wprowadzanie do obrotu, produkcję i dystrybucję poszczególnych rodzajów produktów żywieniowych.
  • Oferujemy praktyczną pomoc przy ocenie i tworzeniu etykiet oraz w zakresie reklamy produktów spożywczych.
  • Zapewniamy zastępstwo prawne przed organami kontroli żywności i w postępowaniach sądowo-administracyjnych.