Prawo żywnościowe

Kancelaria GFP Legal świadczy kompleksową pomoc prawną w zakresie prawa żywnościowego ze szczególnym naciskiem na bezpieczeństwo środków spożywczych wprowadzanych do obrotu na terytorium Polski oraz Unii Europejskiej.

Zapewniamy wsparcie merytoryczne w sprawach dotyczących składu i wzbogacania żywności oraz zanieczyszczeń żywności. Nasi radcowie prawni doradzają w kwestiach oświadczeń żywieniowych i zdrowotnych, znakowania żywności, a także w sprawie przepisów regulujących wprowadzanie do obrotu, produkcję i dystrybucję żywności, ze szczególnym uwzględnieniem suplementów diety oraz nowej żywności (novel food). Zapewniamy ponadto praktyczną pomoc przy ocenie i tworzeniu etykiet oraz w zakresie reklamy środków spożywczych.

Świadczymy kompleksowe usługi doradcze w zakresie bieżącej działalności przedsiębiorstw z branży spożywczej i nutraceutycznej. Pomagamy w opracowywaniu modeli biznesowych i wdrażaniu praktyk zapewniających pełną zgodność z prawem prowadzonej działalności (compliance). Dedykowany dla klienta prawnik odpowie na wszelkie pytania, jakie mogą pojawić się w toku działalności.

Nasi radcowie prawni reprezentują klientów w postępowaniach sądowo-administracyjnych i postępowaniach prowadzonych przed organami administracyjnymi, w tym przed organami inspekcji sanitarnej oraz inspekcji jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych. Gwarantujemy, że sprawy prowadził będzie doświadczony prawnik posiadający uprawnienia radcy prawnego lub adwokata.

Możesz na nas liczyć

  • Doradzamy w kwestiach oświadczeń żywieniowych i zdrowotnych, znakowania żywności oraz w sprawie przepisów regulujących wprowadzanie do obrotu, produkcję i dystrybucję żywności, w tym suplementów diety oraz nowej żywności (novel food).
  • Oferujemy praktyczną pomoc przy ocenie i tworzeniu etykiet oraz w zakresie reklamy żywności.
  • Zapewniamy zastępstwo prawne przed organami kontroli żywności i w postępowaniach sądowo-administracyjnych.