Zatrudnimy aplikanta radcowskiego. Oferty z CV w języku polskim prosimy nadsyłać do dnia 31 grudnia 2016r. na adres kancelaria@gfplegal.pl z dopiskiem „aplikant radcowski”. ...