Kancelaria Prawna GFP LEGAL z Wrocławia wygrywa spór w sprawie o zapłatę wynagrodzenia z tytułu świadczenia usług doradztwa podatkowego

Kancelaria Prawna GFP Legal wygrała sprawę dotyczącą zapłaty za świadczenie usług doradztwa podatkowego toczącą się przed Sądem Rejonowym we Wrocławiu.


Prawnicy Kancelarii Prawnej GFP Legal z Wrocławia reprezentowali w sporze Doradcę Podatkowego, a zespołem procesowym kierowała mec. Ewa Kuczyńska z praktyki Prawo kontraktów.

W sprawie oś sporu stanowiło ustalenie m.in.: (1) czy strony zawarły umowę, (2) jakie były jej warunki, (3) czy zastosowana stawka wynagrodzenia była stawką rynkową.

Sąd I instancji po zasięgnięciu opinii biegłego w całości podzielił stanowisko reprezentowane przez prawników z Kancelarii Prawnej GFP Legal z Wrocławia. Wyrok jest nieprawomocny.


fot. Ewa Kuczyńska, Kancelaria Prawna GFP_Legal Wrocław#ŚwiadczenieUsług #Wynagrodzenie #DoradztwoPodatkowe #SporySądowe #PostępowanieCywilne #KancelariaPrawnaWrocław #RadcaPrawnyWrocław #KancelariaPrawnaGFPLegal #GFPLegal