Organizacje pozarządowe

Sektor NGOs (non-governmental organizations) stanowi, obok sektorów publicznego i rynkowego, tzw. trzeci sektor. Tworzą go organizacje pozarządowe powstałe w wyniku prywatnych inicjatyw, których głównym celem jest działanie w interesie publicznym. Dzięki wzrostowi stopnia społecznej wrażliwości obywateli od kilku lat obserwujemy w Polsce znaczący wzrost dynamiki powstawania organizacji zaliczanych do trzeciego sektora. Dolny Śląsk, a w szczególności Wrocław, znajdują się przy tym w polskiej czołówce pod względem liczby zarejestrowanych organizacji i liczby organizacji przypadających na jednego mieszkańca. Nic w tym dziwnego, skoro we Wrocławiu od lat aktywnie wspiera się inicjatywy obywatelskie m.in. poprzez coroczne przeznaczanie części środków z miejskiej kasy na projekty realizowane w ramach budżetu obywatelskiego.

Ciągła styczność z organizacjami pozarządowymi i współpraca z nimi – zarówno na polu zawodowym, jak i prywatnym – pozwoliły nam poznać specyfikę sektora NGOs i najważniejsze problemy, z jakimi borykają się podmioty do niego zaliczane. Rozumiemy, ile wątpliwości może pojawiać się w kontaktach z sądami i urzędami oraz jaki stres się z tym wiąże. Wiemy też, że niełatwo jest poruszać się w gąszczu obowiązujących w Polsce regulacji prawnych.

Oferujemy Państwu kompleksową pomoc prawną w zakresie tworzenia i bieżącej działalności organizacji pozarządowych, w tym w szczególności fundacji i stowarzyszeń. Zapewniamy wsparcie w sporządzaniu wymaganych prawem dokumentów i doradzamy, jak uzyskać status organizacji pożytku publicznego (OPP). Prowadzimy szkolenia i audyty oraz zapewniamy reprezentację przed organami administracyjnymi i w postępowaniach sądowych.

Możesz na nas liczyć

  • Doradzaliśmy w zakresie utworzenia Fundacji Siła Zdrowia i od przeszło czterech lat zapewniamy kompleksową obsługę prawną w ramach jej działalności.
  • Pomagaliśmy fundacji Green Cross Poland w opracowaniu i wdrożeniu aplikacji mobilnej LiveGreen o tematyce proekologicznej.
  • Doradzaliśmy Schronisku PTTK Samotnia w Karkonoszach przy zawarciu umowy dzierżawy z Polskim Towarzystwem Turystyczno-Krajoznawczym (PTTK).