Prawo pracy
Doradzamy w zakresie rozwiązywania stosunków pracy, w tym w ramach zwolnień grupowych.
Prawo budowlane
Pomagamy w przygotowywaniu i negocjowaniu umów zawieranych w procesie budowlanym.
Prawo farmaceutyczne
Doradzamy w zakresie rejestracji, wytwarzania, wprowadzania do obrotu i reklamy produktów leczniczych.
Własność intelektualna
Zapewniamy zastępstwo prawne w zakresie ochrony praw własności intelektualnej lub dóbr osobistych.
Prawo kontraktów
Doradzamy, jak należy postąpić w przypadku niewywiązywania się kontrahenta z umowy, w tym w celu jej rozwiązania.
Odszkodowania i ubezpieczenia
Zapewniamy zastępstwo prawne w dochodzeniu odszkodowań.
Prawo spółek
Doradzamy w procesie nabywania lub zbywania udziałów i akcji.
Prawo nieruchomości
Wspieramy zarządców nieruchomości, spółdzielnie mieszkaniowe i wspólnoty mieszkaniowe w ich bieżącej działalności.
Zamówienia publiczne
Doradzamy w zakresie tworzenia dokumentacji przetargowej przez zamawiających, w tym SIWZ, wzorów umów itp.
Prawo ochrony konsumentów
Wspieramy podmioty działające w branży e-commerce, w tym w szczególności sklepy internetowe.
Windykacja należności
Zapewniamy monitoring wierzytelności, który pozwala na zachowanie pełnej kontroli nad terminowością płatności ze strony kontrahentów.
Ochrona danych osobowych
Pomagamy w opracowaniu i wdrożeniu dokumentacji dotyczącej ochrony danych osobowych oraz w wypełnieniu obowiązków rejestracyjnych wobec GIODO.

Sektory Kluczowe

Poznaj nasz zespół

GFP Legal to nowoczesna kancelaria prawna z siedzibą we Wrocławiu. Mimo że jesteśmy kancelarią lokalną, działamy na terenie całego kraju, a w razie potrzeby wspieramy klientów również w realizacji zagranicznych projektów. Niezależnie od tego, czy prowadzicie Państwo start-up, czy zarządzacie dużą firmą o ustabilizowanej pozycji rynkowej, nasza kancelaria ma potencjał i doświadczenie, by pomóc Wam sprostać nawet najbardziej skomplikowanym wyzwaniom.

Piotr Grzelczak

Piotr Grzelczak

"Pomogę Państwu przede wszystkim w zakresie prawa budowlanego, prawa pracy i prawa ochrony konsumentów, a także w sprawach dotyczących własności intelektualnej i ochrony danych osobowych oraz w przedmiocie fuzji i przejęć."

+48 792 917 998

Dowiedz się więcej

Bartosz Fogel

Bartosz Fogel

"Pomogę Państwu przede wszystkim w zakresie prawa farmaceutycznego i medycznego, prawa żywnościowego oraz prawa nieruchomości, a także w sprawach dotyczących zamówień publicznych i odszkodowań."

+48 513 174 801

Dowiedz się więcej

Michał Gajowczyk

Michał Gajowczyk

"Pomogę Państwu przede wszystkim w zakresie prawa kontraktów, prawa spółek i prawa upadłościowego, a także w związku ze sporami sądowymi i arbitrażowymi, w tym w szczególności w przedmiocie windykacji należności."

+48 693 780 631

Dowiedz się więcej

Poznaj naszych klientów

Usługi prawne realizowane przez kancelarię GFP Legal są wykonywane z najwyższą starannością zawodową. Zawsze można liczyć na głęboką wiedzę merytoryczną i doświadczenie prawników kancelarii oraz ich kreatywność w poszukiwaniu najlepszych rozwiązań.

Shuji Higaki, Członek Zarządu,
Toyota Motor Manufacturing Poland sp. z o.o.

Kancelaria GFP Legal świadczyła na rzecz Fundacji pomoc prawną w sprawach związanych z realizacją jej celów statutowych. Wszelkie czynności były zawsze wykonywane z najwyższą starannością i dbałością o wysoką jakość świadczonych usług. Zaświadczamy, że kancelaria daje gwarancję prawidłowej obsługi prawnej organizacji pozarządowych (NGO).

Donata Kałużna, Dyrektor Operacyjny
Fundacja Green Cross Poland

Zespół kancelarii GFP Legal brał udział w tworzeniu spółki i od ponad 6 lat zapewnia nam bieżącą obsługę prawną. Wszystkie zlecane przez nas sprawy były wykonywane zgodnie z naszymi potrzebami, adekwatnie do wagi poszczególnych problemów, kompletnie i rzetelnie.

Maciej Król, Wiceprezes Zarządu
Zdrowie ze znakiem Kangura
sp. z o.o.

Kancelaria GFP Legal pomagała w utworzeniu naszej Fundacji i od samego początku zapewnia nam bieżącą obsługę prawną. Nasza współpraca układa się bardzo dobrze, a poszczególne zlecenia zawsze wykonywane są w profesjonalny sposób. Doświadczenie zespołu prawników kancelarii wielokrotnie okazywało się nieocenione w sytuacjach problemowych.

Paweł Jasiński, Prezes Zarządu
Fundacja Siła Zdrowia

Kancelaria GFP Legal zapewnia nam obsługę w sprawach korporacyjnych. Usługi świadczone są w sposób profesjonalny i zawsze na czas. Doceniamy zwłaszcza wiedzę merytoryczną i otwartość prawników kancelarii.

Dariusz Korzeniowski, Prokurent
Cabinplant sp. z o.o.

Z kancelarią GFP Legal współpracujemy od wielu lat. Zapewnia nam ona wsparcie w ramach naszej bieżącej działalności, w tym w zakresie zamówień publicznych, prawa pracy i prawa cywilnego. Prawnicy kancelarii z sukcesem reprezentowali nas również w postępowaniach sądowych, w efekcie których odzyskaliśmy należności o wartości kilkuset tysięcy złotych.

Ksawery Kossowski, Prezes Zarządu
Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego sp. z o.o.

Kancelaria GFP Legal zapewnia nam kompleksową obsługę prawną. Z usług prawników kancelarii korzystamy najczęściej w sprawach korporacyjnych, w związku z zawieraniem umów z kontrahentami oraz w przypadku kontaktów z sądami i urzędami. Cenimy sobie zwłaszcza ich profesjonalizm, kreatywność i nieszablonowe myślenie.

Łukasz Kubasik, Prezes Zarządu
Metales sp. z o.o.

Kancelaria GFP Legal wspiera nas w zakresie bieżącej działalności gospodarczej. Ze względu na fakt, iż jesteśmy spółką z kapitałem zagranicznym, szczególnie cenne jest dla nas wsparcie w sprawach korporacyjnych i kontaktach z naszymi udziałowcami. Co istotne, prawnicy kancelarii nigdy nie tracą z oczu naszych celów biznesowych i dbają o to, by zapewnić ich jak najpełniejszą realizację.

Mariusz Mulak, Prezes Zarządu
Max Group sp. z o.o.

Prawnicy kancelarii GFP Legal zapewniają mi wsparcie w zakresie realizowanych przeze mnie inwestycji infrastrukturalnych, w tym w sprawach związanych z ubieganiem się o zamówienia publiczne. Korzystam z ich usług w związku z podpisywaniem i realizacją kontraktów budowlanych, a także w razie sporów z inwestorami i podwykonawcami. Zawsze mogę liczyć na profesjonalną pomoc. Dzięki kancelarii GFP Legal udało mi się rozwiązać wiele praktycznych problemów.

Wojciech Wojciechowski, Właściciel
Bruk-Art

Korzystamy z usług kancelarii GFP Legal w sprawach związanych z prowadzoną przez nas działalnością gospodarczą. Prawnicy kancelarii przygotowują lub opiniują zawierane przez nas umowy, doradzają w kwestiach korporacyjnych i pomagają w dochodzeniu należności. Cenimy sobie zwłaszcza fachowość, dokładność i terminowość kancelarii oraz fakt, iż prawnicy są dostępni zawsze, kiedy ich potrzebujemy.

Jerzy Goriaczko, Prezes Zarządu
KER+3MR Technika Aluminiowo-Szklana sp. z o.o.

Doceniamy inicjatywę i profesjonalizm prawników kancelarii GFP Legal. Proponowane przez nich rozwiązania często wykraczały poza nasze pierwotne oczekiwania i zawsze sprawdzały się w praktyce. Obecnie nie musimy martwić się problemami prawnymi, a skupiamy się wyłącznie na prowadzeniu biznesu.

Paweł Jasiński, Prezes Zarządu
Aptecoo sp. z o.o.

Kancelaria prawna GFP Legal zapewnia bieżące wsparcie w prowadzonej przez nas działalności. Z pomocy prawników kancelarii korzystamy zwłaszcza w sprawach związanych z windykacją należności. Jakość usług stoi na wysokim poziomie, zwłaszcza jeśli chodzi o kwestie merytoryczne i terminowość.

Bartłomiej Lorych , Prezes Zarządu
Martez sp. z o.o.

Toyota Cross Aptecoo Cabin Plant Sila Kangur Ker PBD

Skontaktuj się z nami