Sukces praktyki IT i praktyki sporów sądowych

Kancelaria Prawna GFP_Legal skutecznie reprezentowała jednego z klientów przed Sądem Okręgowym w sporze dotyczącym wdrożenia systemu IT i uzyskała dla niego kwotę blisko 1.000.000,00 PLN. Sprawa dotyczyła wad prawnych niektórych elementów wykorzystanych przez wykonawcę do budowy wdrożonego u klienta rozwiązania, które ujawniły się dopiero po odbiorach. W efekcie doszło do odstąpienia od umowy, a klient wystąpił o zwrot wynagrodzenia oraz zapłatę kar umownych i dodatkowego odszkodowania. Sąd w całości podzielił argumentację Kancelarii. Wyrok jest prawomocny.


Tego rodzaju sprawy pokazują jak ważne jest zaangażowanie prawników w proces zarządzania problemową kwestią od razu po jej powstaniu. Pozwala to odpowiednio koordynować prowadzoną w sprawie komunikację i zgromadzić materiały na potrzeby postępowania sądowego.


Zespołem kancelarii kierował radca prawny Piotr Grzelczak.


Materiał prasowy: radca prawny Piotr Grzelczak.

fot. Piotr Grzelczak, Kancelaria Prawna GFP_Legal Wrocław#PrawnikITWrocław #RadcaPrawnyWrocław #KancelariaPrawnaWrocław #ITLawyerPoland #LawfirmPoland #PolecanyPrawnikWrocław #Polishlawfirm #Polishlawoffice #PolishLawyer #IT #GFPLegal #KancelariaPrawnaGFPLegal