Czy związki zawodowe będą pytać o korzystanie z AI?

Pod koniec kwietnia 2024 r. do Sejmu trafił projekt ustawy nowelizującej ustawę o związkach zawodowych. Tym razem inicjatorem zmian nie jest Ministerstwo Pracy, lecz Komisja Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii. Komisja proponuje przyznanie związkom zawodowym uprawnień na miarę XXI wieku. Na czym dokładnie polegają proponowane zmiany? O tym przeczytacie Państwo w dalszej części artykułu.


Ustawa o związkach zawodowych została uchwalona w 1991 r. Pomysłodawcy nowelizacji zauważyli, że wiele problemów, z którymi dziś mierzą się pracodawcy i związki zawodowe, wówczas po prostu nie istniało. Ustawa pochodzi z okresu, w którym wiele firm nie używało jeszcze komputerów, a przez ostatnie 30 lat sposób funkcjonowania zakładów pracy zmienił się w sposób, który w 1991 r. nie był możliwy do przewidzenia.

W uzasadnieniu projektu podniesiono problem obecnych relacji pracowników ze swoimi przełożonymi, którzy np. ze względu na przyjęty w organizacji model pracy zdalnej mogą się nigdy nie spotkać. Największy problem pomysłodawcy zmian upatrują w stosowaniu zautomatyzowanych procesów, gdzie praca jest nadzorowana, regulowana i oceniana przez algorytmy, często z wykorzystaniem sztucznej inteligencji. Ich zdaniem prowadzi to do sytuacji, w których pracownicy nie znają obowiązujących ich norm pracy ani zasad oceny. Ta nierówność w dostępie do informacji ma sprzyjać omijaniu przepisów Kodeksu Pracy.

Członkowie Komisji proponują adaptację ustawy o związkach zawodowych do zmieniających się realiów technologicznych. Proponowane rozwiązanie zakłada rozszerzenie katalogu informacji, które pracodawca zobowiązany jest przekazać zakładowej organizacji związkowej o parametry, zasady i instrukcje, na których opierają się algorytmy lub systemy sztucznej inteligencji, które mają wpływ na podejmowanie decyzji, a które mogą wpływać na warunki pracy i płacy, dostęp do zatrudnienia i jego utrzymanie, w tym profilowanie. Projekt jednak nie wyjaśnia dokładnie, co kryje się pod tymi pojęciami.


Z projektem zmian można zapoznać się na stronie Sejmu – TUTAJ. Ustawa zmieniająca ma wejść w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia, ale ze względu na wczesny etap prac legislacyjnych, na nowe uprawnienia związki zawodowe mogą jeszcze długo poczekać.


Materiał prasowy: aplikantka radcowska Wiktoria Stańczuk-Mamulska.

fot. Wiktoria Stańczuk-Mamulska, Kancelaria Prawna GFP_Legal Wrocław#AI #HR #ZwiązkiZawodowe #KancelariaPrawnaGFPlegal #KancelariaPrawnaWrocław #GFP_Legal #RadcaPrawnyWrocław #PrawnikWrocław