Kancelaria Prawna GFP LEGAL z Wrocławia wygrywa spór w sprawie o spłatę kredytu frankowego na kwotę ok. 150.000 zł

Kancelaria Prawna GFP Legal wygrała sprawę dotyczącą spłaty kredytu frankowego wytoczoną klientowi przez bank. Kwota do zapłaty żądana przez bank wynosiła równowartość ok. 150.000 zł.


Prawnicy Kancelarii Prawnej GFP Legal z Wrocławia reprezentowali w sporze kredytobiorcę, a w skład zespołu procesowego wchodzili  mec. Ewa Kuczyńska z praktyki Spory Sądowe i Arbitraż i aplikantka radcowska Wiktoria Stańczuk-Mamulska z praktyki Prawo Kontraktów.

W sprawie oś sporu stanowiło ustalenie m.in. ważności postanowień umowy kredytowej, w kontekście zawarcia w niej postanowień o możliwości jednostronnego ustalania kursów po jakim będą przeliczane kwoty spłat rat kredytu oraz należytego poinformowania kredytobiorcy o ryzyku kredytowym związanym ze zmianą kursów.

Sąd I instancji, zgodnie z żądaniem złożonym w imieniu klienta przez prawników z Kancelarii Prawnej GFP Legal z Wrocławia, oddalił w całości żądanie banku. Wyrok jest nieprawomocny.


fot. Ewa Kuczyńska, Kancelaria Prawna GFP_Legal Wrocław

 

fot. Wiktoria Stańczuk-Mamulska, Kancelaria Prawna GFP_Legal Wrocław#UmowaKredytowa #KredytFrankowy #NieważnośćUmowy #Frankowicze #SporySądowe #PostępowanieCywilne #KancelariaPrawnaWrocław #RadcaPrawnyWrocław #KancelariaPrawnaGFPLegal #GFPLegal