System kaucyjny w Polsce już w 2025 roku

1 stycznia 2025 roku to ważna data dla systemu ochrony środowiska w Polsce. W tym dniu wejdzie w życie nowelizacja ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi, w ramach której wprowadzony zostanie system kaucyjny. Jego celem jest zwiększenie poziomu selektywnego zbierania opakowań i recyklingu odpadów opakowaniowych. Zmiany wynikają z konieczności wdrożenia rozwiązań przewidzianych w przepisach dyrektywy 2019/904 z dnia 5 czerwca 2019 r. w sprawie zmniejszenia wpływu niektórych produktów z tworzyw sztucznych na środowisko, tzw. dyrektywy plastikowej (dyrektywy SUP, ang. single-use plastics).


To istotne rozwiązanie ma zachęcić do oddzielania opakowań po napojach, co w konsekwencji powinno przyczynić się do zmniejszenia ilości odpadów trafiających na składowiska. Zgodnie z nowymi przepisami, sklepy o powierzchni powyżej 200 m2 będą zobowiązane do przyjmowania od klientów pustych opakowań. Natomiast mniejsze powierzchniowo sklepy będą miały możliwość dobrowolnego przystąpienia do systemu.

W ramach nowego systemu kaucyjnego zostanie wprowadzona kaucja na jednorazowe butelki plastikowe o pojemności do 3 litrów, szklane butelki wielokrotnego użytku do 1,5 litra oraz metalowe puszki o pojemności do 1 litra. Zgodnie z opublikowanym projektem rozporządzenia, wysokość kaucji ma wynosić 50 groszy. Przy tym najważniejszą cechą systemu ma być prosty sposób zwrotu opakowań. Klienci nie będą musieli okazywać paragonów czy innych dokumentów. Kaucja zostanie zwrócona bezpośrednio w sklepie, co ma ułatwić proces i zachęcać do uczestnictwa w systemie.


Zarazem przedsiębiorcy, którzy wprowadzają do obrotu napoje w opakowaniach, będą tworzyć system kaucyjny, w ramach którego zostanie powołany operator (tzw. podmiot reprezentujący), odpowiedzialny za wdrożenie i prowadzenie całego procesu. Podmiotem reprezentującym będzie mogła zostać wyłącznie spółka akcyjna z kapitałem zakładowym wynoszącym co najmniej 5 000 000 zł oraz posiadająca stosowne zezwolenie wydane przez ministra właściwego do spraw klimatu.

Znowelizowane przepisy nie określają ograniczenia liczby operatorów, co daje możliwość powstania różnych systemów kaucyjnych. Ten krok ma sprzyjać konkurencji i innowacjom w zakresie zarządzania odpadami.

W przypadku nieutworzenia systemu przez przedsiębiorców lub niespełnienia wymagań dotyczących selektywnego zbierania opakowań, przedsiębiorcy będą zmuszeni uiszczać opłatę produktową.


Ustawa z dnia 13 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi oraz niektórych innych ustaw – tekst dostępny TUTAJ

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/904 z dnia 5 czerwca 2019 r. w sprawie zmniejszenia wpływu niektórych produktów z tworzyw sztucznych na środowisko – tekst dostępny TUTAJ


Materiał prasowy: radca prawny Mikołaj Domagała.


fot. Mikołaj Domagała, Kancelaria Prawna GFP_Legal Wrocław#SystemKaucyjny #TworzywaSztuczne #SelektywneZbieranieOpakowań #OpłataProduktowa #RecyklingOdpadówOpakowaniowych #UstawaoGospodarceOpakowaniami #DyrektywaPlastikowa #DyrektywaSUP #SingleUsePlastics #KancelariaPrawnaGFPlegal #KancelariaPrawnaWrocław #GFP_Legal