Aplikacja mObywatel 2.0 – elektroniczne dokumenty już dostępne

Aplikacja mObywatel została udostępniona użytkownikom po raz pierwszy w 2017 r., ale dopiero teraz doczekała się swojej odrębnej regulacji. 14 lipca 2023 r. zaczęły obowiązywać przepisy ustawy z 26 maja 2023 r. o aplikacji mObywatel, które wprowadziły długo wyczekiwaną możliwość zostawienia plastikowego dowodu osobistego w domu. Aplikacja mObywatel umożliwia bowiem wylegitymowanie się mDowodem, który zasadniczo jest traktowany na równi z dowodem osobistym w wersji tradycyjnej. Ustawa przewiduje wyłącznie kilka sytuacji, w których konieczne będzie sięgnięcie po plastikową formę dokumentu. Do 1 września 2023 r. mDowodem nie potwierdzimy jeszcze naszej tożsamości w bankach.


Do chwili obecnej aplikacja mObywatel funkcjonowała na zasadach określonych w ustawie o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne i również wtedy umożliwiała użytkownikowi wyświetlenie dowodu osobistego. Dowód elektroniczny nie mógł być jednak wykorzystywany w tak szeroki sposób, jak jego tradycyjny odpowiednik. Zmieniło się to na skutek wejścia w życie ustawy o aplikacji mObywatel, która ma za cel kompleksowe uregulowanie zasad funkcjonowania tej popularnej aplikacji. Wśród nowości znalazły się m.in.:

  • wprowadzenie elektronicznego dowodu osobistego,
  • zrównanie innych dokumentów cyfrowych obsługiwanych w aplikacji mObywatel z dokumentami w tradycyjnej formie,
  • uregulowanie zasad korzystania z mLegitymacji,
  • wprowadzenie tymczasowego elektronicznego prawa jazdy.

mDowód 

Nowy mDowód (czy jak nazywa go ustawa – dokument mObywatel) nie stanowi wyłącznie odwzorowania tradycyjnego dowodu osobistego. Jest to zupełnie nowy rodzaj dokumentu, który zawiera właściwe tylko dla siebie dane: numer, serię, datę wydania i termin ważności (który wynosi 5 lat).

Korzystanie z mDowodu posiada pewne ograniczenia. Tradycyjna wersja dowodu osobistego wciąż będzie potrzebna do:

  • przekraczania granicy,
  • złożenia wniosku o nowy dowód osobisty,
  • do 1 września 2023 r.  – w instytucjach takich jak banki i firmy pożyczkowe.

Pomimo, że każdy będzie zobowiązany do uznawania mDowodu za dokument potwierdzający tożsamość, nie zwalnia to z obowiązku posiadania również plastikowej wersji dokumentu.


Tymczasowe Elektroniczne Prawo Jazdy

Kolejną nowością jest tymczasowe elektroniczne prawo jazdy. Dokument ten (również dostępny do pobrania w aplikacji) będzie uprawniał do poruszania się samochodem w okresie pomiędzy zdaniem egzaminu a wydaniem tradycyjnej wersji prawa jazdy. Tymczasowe elektroniczne prawo jazdy będzie ważne do dnia odbioru standardowego dokumentu, ale nie dłużej niż przez 30 dni.

Możliwość korzystania z tej funkcjonalności aplikacji mObywatel pojawi się w sierpniu.


Inne dokumenty i zapowiedzi kolejnych funkcjonalności

Użytkownicy aplikacji mogą również pobrać szereg innych cyfrowych dokumentów, w tym dokumenty poświadczające prawo wykonywania zawodów medycznych, czy posługiwać się elektronicznymi wersjami legitymacji. Dokumenty elektroniczne generowane za pośrednictwem aplikacji mObywatel są uznawane za równoważne ich tradycyjnym odpowiednikom.

Docelowo aplikacja mObywatel ma służyć nie tylko generowaniu elektronicznych dokumentów, ale również ma pomóc w załatwianiu spraw urzędowych. Już teraz zapowiedziano wprowadzenie kolejnych nowych funkcjonalności jak dostęp do e-recept czy możliwość sprawdzenia ilości punktów karnych. W niektórych miastach pilotażowo pojawiła się również możliwość płacenia opłat administracyjnych przy użyciu kodu Blik. To rozwiązanie także ma być sukcesywnie rozszerzane na wszystkie miasta.


Ustawa z dnia 26 maja 2023 r. o aplikacji mObywatel (Dz.U. 2023 poz. 1234) – pełen tekst ustawy dostępny TUTAJ (link prowadzi do Dziennika Ustaw – Ustawy o aplikacji mObywatel).


Tekst felietonu ukazał się w sierpniowym wydaniu magazynu BrandsIT, którego pełna treść dostępna jest online na stronie wydawcy pod linkiem TUTAJ.


Materiał prasowy: aplikantka radcowska Wiktoria Stańczuk-Mamulska.

fot. Wiktoria Stańczuk-Mamulska, Kancelaria Prawna GFP_Legal Wrocław#Aplikacja #mObywatel #mDowód #NoweFukcje #UstawaoAplikacjimObywatel #ElektroniczneDokumenty #ElektronicznePrawoJazdy #BrandsIT #GFPLegal #KancelariaPrawnaWrocław