Materiały i wyroby z tworzyw sztucznych przeznaczone do kontaktu z żywnością – zmiany w przepisach

W dniu 1 sierpnia weszło w życie Rozporządzenie Komisji (UE) 2023/1442 z dnia 11 lipca 2023 r., zmieniające przepisy w sprawie materiałów i wyrobów z tworzyw sztucznych przeznaczonych do kontaktu z żywnością. Zawiera ono nowe wytyczne dotyczące stosowania poszczególnych tworzyw sztucznych oraz ich bezpieczeństwa dla konsumentów. Jak wynika z przepisów rozporządzenia, ze względu na ryzyko przenikania do produktów spożywczych, część z substancji będzie dozwolona wyłącznie w niewielkim stężeniu, a niektóre z nich będzie można wykorzystywać jedynie do określonego rodzaju żywności.


Czynnikiem przemawiającym za wprowadzeniem zmian w rozporządzeniu były m.in. najnowsze dane przedstawione przez Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (ang. European Food Safety Authority, EFSA), z których wynika, że niektóre wykorzystywane do produkcji opakowań substancje, mogą być niebezpieczne dla konsumentów.

Wybrane, wymienione w zaktualizowanej wersji rozporządzenia substancje będą mogły być stosowane wyłącznie w kontakcie z suchą żywnością oraz z żywnością o określonej temperaturze. Przepisy przejściowe rozporządzenia przewidują, że materiały i wyroby z tworzyw sztucznych na dotychczasowych zasadach będzie można wprowadzać na rynek do dnia 1 lutego 2025 r., a sprzedawać do wyczerpania zapasów.


Co ciekawe, jak wynika z danych przedstawionych przez EFSA, uznawane dotychczas za neutralne w kontakcie z żywnością drewno, nie w każdym przypadku jest materiałem odpowiednim do kontaktu z pokarmami. Niejednokrotnie bowiem zawarte w drewnie substancje chemiczne mają bardzo różny, często nieodpowiedni dla człowieka skład. Dlatego też EFSA zaleca, aby bezpieczeństwo tego materiału oceniać indywidualnie, z uwzględnieniem czynników takich jak m.in. pochodzenie, sposób przetwarzania czy obróbka drewna.

Na gruncie rozporządzenia surowym ograniczeniom w produktach przeznaczonych do kontaktu z żywnością podlegają m.in. ftalany – substancje nadające elastyczność określonym materiałom (guma, plastik, żywice). Są one wykorzystywane zarówno w opakowaniach, jak i zabawkach czy artykułach gospodarstwa domowego. Jednak w zbyt wysokich stężeniach ftalany mogą stanowić podłoże różnego rodzaju problemów zdrowotnych.


Rozporządzenie Komisji (UE) 2023/1442 z dnia 11 lipca 2023 r. zmieniające załącznik I do rozporządzenia (UE) nr 10/2011 w sprawie materiałów i wyrobów z tworzyw sztucznych przeznaczonych do kontaktu z żywnością w odniesieniu do zmian zezwoleń na stosowanie substancji i wprowadzenia nowych substancji – tekst rozporządzenia dostępny TUTAJ


Materiał prasowy: radca prawny Mikołaj Domagała.


fot. Mikołaj Domagała, Kancelaria Prawna GFP_Legal Wrocław

 #RozporządzenieTworzywaSztuczne #NoweWytyczne #FoodContactMaterials #EFSA #KontaktZŻywnością #TworzywaSztuczne #BezpieczeństwoKonsumentów #Ftalany #OpakowaniaPlastikowe #OpakowaniaDrewniane #KancelariaPrawnaWrocław #GFPLegal