Koniec stanu zagrożenia epidemicznego – powrót obowiązków z obszaru HR

16 czerwca 2023 r. Minister Zdrowia skierował do ogłoszenia Rozporządzenie w sprawie odwołania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego. Oznacza to, że oficjalnie 1 lipca 2023 r., po ponad roku stanu zagrożenia epidemicznego, przestaną obowiązywać dotychczasowe obostrzenia związane z pandemią COVID – 19. Koniec stanu zagrożenia epidemicznego oznacza także powrót obowiązków zawieszonych na podstawie tzw. specustawy covidowej.


Główny Inspektor Sanitarny zawnioskował o zniesienie stanu zagrożenia epidemicznego już pod koniec kwietnia 2023 r. z uwagi na obecną sytuację epidemiologiczną, w szczególności biorąc pod uwagę spadek liczby diagnozowanych zakażeń SARS-CoV-2, a także spadek liczby zgonów i hospitalizacji obserwowany w ostatnim czasie.

Planowana data zakończenia stanu zagrożenia epidemicznego była znana już od maja, kiedy to na stronie Rządowego Centrum Legislacji pojawił się projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia przewidujący zniesienie tego stanu od 1 lipca 2023 r. Jednak dopiero w połowie czerwca rozporządzenie zostało skierowane do ogłoszenia.


Zniesienie stanu zagrożenia epidemicznego spowoduje m.in. powrót do:

  • obowiązkowych badań z zakresu medyny pracy,
  • obowiązku przeprowadzania szkoleń okresowych BHP,
  • braku możliwości wypowiadania umów o zakazie konkurencji i uwolnienia się od obowiązku zapłaty odszkodowania za zakaz konkurencji,
  • wyższego limitu odpraw i odszkodowań w przypadku rozwiązania stosunku pracy,
  • starych zasad tworzenia i funkcjonowania Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

Pomimo, że rozporządzenie przewiduje zniesienie stanu zagrożenia epidemicznego od 1 lipca i ma zacząć obowiązywać z dniem jego ogłoszenia, nie oznacza to, że nastąpi natychmiastowy powrót do stanu prawnego sprzed pandemii COVID-19. W przypadku wielu regulacji przewidziano przepisy przejściowe zakładające powrót do pierwotnego brzmienia obowiązków dopiero po upływie okresów wskazanych w specustawie covidowej.

Przykładowo badania okresowe pracowników będą musiały zostać przeprowadzone w przeciągu 180 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego.


Rozporządzenie z dnia 14 czerwca 2023 r. w sprawie odwołania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego  –  pełen tekst rozporządzenia dostępny TUTAJ.


Materiał prasowy: aplikantka radcowska Wiktoria Stańczuk.

fot. Wiktoria Stańczuk, Kancelaria Prawna GFP_Legal Wrocław#StanZagrożeniaEpidemicznego #COVID-19 #ObowiązkiHR #PrawoPracy #LifeScience