Unia Europejska przeciwna systemom biometrycznym?

Podczas posiedzenia w dniu 11 maja 2023 r. działające przy Parlamencie Europejskim Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych (LIBE) oraz Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów (IMCO) w ramach prac nad Aktem w sprawie sztucznej inteligencji (AI Act) przegłosowały zakaz stosowania identyfikacji biometrycznej w przestrzeniach publicznych. Odrzucono także możliwość biometrycznej kategoryzacji osób na podstawie cech wrażliwych, indywidualnych i grupowych – takich jak płeć, rasa, pochodzenie etniczne, narodowość, obywatelstwo, wyznanie bądź poglądy polityczne.


Systemy bazujące na sztucznej inteligencji w coraz szerszym zakresie wykorzystywane są w wielu aspektach życia codziennego – chociażby w toku procesów rekrutacyjnych czy podczas rozpatrywania wniosków kredytowych. Zgodnie z przyjętą propozycją osoby, których prawa zostaną naruszone wydaną w taki sposób, bazującą na AI decyzją, będą mogły wnieść skargę do krajowego organu ds. sztucznej inteligencji.

Co istotne, wspomniane systemy wykorzystujące identyfikację biometryczną cechują się zdolnością do rozpoznawania i śledzenia konkretnych osób w przestrzeni publicznej: na ulicach miast, lotniskach, dworcach, w centrach handlowych itp. Podstawę sprawnego działania takich systemów stanowią dane o społeczeństwie. Informacje o wzorcach ludzkich działań system czerpie z niezliczonych informacji o członkach społeczności. Problemem jest jednak to, że bazy danych, na których trenuje się systemy AI, oparte są o markery (grupy ludzi), które posiadają niekiedy bardzo zróżnicowaną skalę reprezentacji. To natomiast może przekładać się na różne sposoby traktowania poszczególnych jednostek.

Ponadto, na liście zakazanych systemów znalazła się m.in. następcza biometryczna identyfikacja osób – z wyjątkiem przypadków najpoważniejszych przestępstw i pod warunkiem uzyskania zgody sądu, a także systemy umożliwiające profilowanie potencjalnych sprawców przestępstw, wykorzystujące dane o zachowaniach czy cechach.

Zgodnie z planami projekt unijnego Aktu w sprawie sztucznej inteligencji latem 2023 r. ma stanąć na forum sesji plenarnej Parlamentu Europejskiego. Treść tej regulacji może jeszcze ulec zmianie w wyniku negocjacji trójstronnych pomiędzy Komisją Europejską, Parlamentem i Radą Unii Europejskiej. Zakończenie prac zaplanowane jest do końca bieżącego roku.


AI Act: a step closer to the first rules on Artificial Intelligence, European Parliament, 11.05.2023.

Tekst informacji na stronach Parlamentu Europejskiego – kliknij TUTAJ.


Materiał prasowy: radca prawny Mikołaj Domagała.


fot. Mikołaj Domagała, Kancelaria Prawna GFP_Legal Wrocław

 


 

#IdentyfikacjaBiometryczna #SztucznaInteligencja #AktSztucznaInteligencja #AIAct #CechyWrażliwe #Profilowanie