Dyrektywa SUP – koniec ery plastiku?

W dniu 24 maja 2023 r. w Polsce weszły w życie przepisy stanowiące implementację przepisów unijnej dyrektywy SUP (Single Use Plastics), czyli tzw. dyrektywy plastikowej, mającej na celu ograniczenie ilości plastikowych jednorazówek w polskich sklepach i restauracjach. Warto odnotować, że termin na implementację przepisów dyrektywy plastikowej minął z dniem 3 lipca 2021 r. Polska jest jednym z ostatnich krajów UE – obok Estonii – która implementowała przepisy dyrektywy SUP.

Nowelizacja ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej wdraża do polskiego porządku prawnego zakaz wprowadzania do obrotu m.in. plastikowych patyczków higienicznych, sztućców (widelców, noży, łyżek, pałeczek), talerzy, słomek, mieszadełek do napojów, pojemników na napoje i żywność wykonanych z polistyrenu ekspandowanego (styropianu) czy patyczków do mocowania balonów. Wyjątek stanowią produkty z tworzyw sztucznych przeznaczone do celów medycznych, które nie są objęte zakazem.

Warto zaznaczyć, że zakaz wprowadzania do obrotu nie jest tożsamy z zakazem sprzedaży. Wprowadzenie do obrotu oznacza wydanie produktów z krajowego magazynu producenta, wystawienie faktury potwierdzającej przywóz produktu z UE do Polski lub dokumentu celnego potwierdzającego przywóz produktu spoza UE. W praktyce oznacza to, że sklepy, bary i restauracje będą mogły używać zakupione wcześniej produkty  jednorazowego użytku do wyczerpania zapasów.


Ponadto, nowelizacja ustawy przewiduje obowiązek informowania konsumentów, poprzez czytelne oznakowanie na opakowaniu produktu jednorazowego użytku z plastiku o szkodliwości jego wpływu na środowisko. Taki obowiązek dotyczy m.in. takich produktów jak: podpaski higieniczne, tampony i ich aplikatory, chusteczki nawilżane, wyroby tytoniowe z filtrami zawierającymi tworzywa sztuczne, kubki na napoje.

Złamanie zakazu lub obowiązków informacyjnych zagrożone będzie administracyjną karą pieniężną w wysokości od 10.000 PLN do 500.000 PLN, nakładanej w drodze decyzji administracyjnej przez właściwego wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska.

Znowelizowane przepisy wprowadzają również opłatę –  maksymalnie 1 PLN – za jednorazowe opakowania wydawane klientom „na wynos”, w których serwowane są napoje czy żywność. Opłata będzie doliczona do ceny produktu i naliczać ją będą punkty handlowe. Punkty te będą musiały jednak zapewnić klientom alternatywę dla takiego jednorazowego opakowania z plastiku w postaci opakowania wielorazowego użytku lub biodegradowalnego.


Ustawa z dnia 14 kwietnia 2023 r. o zmianie ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2023 poz. 877) – tekst ustawy dostępny TUTAJ.


Materiał prasowy: radca prawny Bartosz Fogel.


fot. Bartosz Fogel, Kancelaria Prawna GFP_Legal Wrocław

 

 

#PlasticIsNotFantastic #KoniecEryPlastiku #DyrektywaPlastikowa #DyrektywaSUP #SingleUsePlastics #TworzywaSztuczne #ProduktyJednorazowegoUżytku #ZakazPlastiku #OksydegradowalneTworzywaSztuczne