Kancelaria Prawna GFP Legal z Wrocławia wygrywa spór sądowy z zamawiającym o wartości ponad 450.000,00 PLN

Kancelaria Prawna GFP Legal uzyskała przed Sądem Okręgowym we Wrocławiu korzystny dla klienta wyrok w sprawie o zapłatę  ponad 450.000,00 PLN. Spór powstał na tle realizacji umowy, której przedmiot stanowiło wykonanie, dostawa i montaż w budynku konstrukcji aluminiowo-szklanych. Wartość kontraktu opiewała na kwotę niemal 650.000,00 PLN, z czego ponad 225.000,00 PLN stanowiła kwota zadatku uiszczona na rzecz wykonawcy przez zamawiającego przy zawarciu umowy. Zarówno wykonawca jak i zamawiający zerwali kontrakt, domagając się rozliczenia wpłaconego (otrzymanego) zadatku.


Prawnicy Kancelarii Prawnej GFP Legal z Wrocławia reprezentowali w sporze wykonawcę, a zespołem procesowym kierował doświadczony prawnik procesowy i partner Kancelarii radca prawny Bartosz Fogel z praktyki Spory Sądowe i Arbitraż. Spór przed Sąd Okręgowym we Wrocławiu trwał niemal 2 lata, a wartość przedmiotu sporu wyniosła ponad 450.000,00 PLN.

W sprawie oś sporu stanowiło ustalenie, (1) jaki charakter miała umowa wiążąca strony (tj. umowy o dzieło czy umowy o roboty budowlane), a także ocena (2) skuteczności odstąpienia od umowy przez każdą ze stron oraz (3) zasadności ich roszczeń w przedmiocie rozliczenia zadatku.

Sąd oddalił w całości powództwo zamawiającego, podzielając w pełni stanowisko i racje pełnomocników wykonawcy z Kancelarii Prawnej GFP Legal z Wrocławia. Dodatkowo, sąd  doszedł do wniosku, że biorąc pod uwagę zawiłość sprawy, czas trwania postępowania, a także specyfikę materii, która wymagała od pełnomocników wykonawcy (radca prawny Wrocław) większego nakładu pracy, zasadne było zasądzenie od zamawiającego na rzecz klienta Kancelarii Prawnej GFP Legal z Wrocławia dwukrotności stawki wynagrodzenia za zastępstwo procesowe. Wyrok jest nieprawomocny.

 

 

Informacja prasowa:

Grzelczak Fogel i Partnerzy 

Spółka Partnerska Radców Prawnych

ul. Kościerzyńska 32

51-430 Wrocław

www.gfplegal.pl

Kancelaria Prawna GFP Legal Wrocław

 

#SporySądowe #SporyBudowlane #Arbitraż #KancelariaPrawnaWrocław #RadcaPrawnyWrocław #KancelariaPrawnaGFPLegal