Projekt ustawy regulującej zawód dietetyka – Food Forum

W styczniu 2022 r. na stronie Rządowego Centrum Legislacji pojawił się projekt ustawy o niektórych zawodach medycznych, którego założeniem jest uregulowanie między innymi zawodu dietetyka. W artykule poniżej omawiamy najważniejsze założenia ustawy, w szczególności wymogi wykonywania zawodu dietetyka, a także zakres działalności, obowiązki i odpowiedzialność dietetyków.


Autorem publikacji Projekt ustawy regulującej zawód dietetyka jest nasz ekspert  radca prawny Ewa Kuczyńska

Materiał ukazał się w specjalistycznym czasopiśmie o zdrowym odżywianiu pn. Food Forum, wydanie kwiecień – maj 2022 r., nr 2 (48)/2022. Czasopismo dostępne w prenumeracie na stronie internetowej wydawcy TUTAJ oraz w salonach sprzedaży sieci Empik.

Czego dowiesz się po przeczytaniu artykułu?

  • Tytuł zawodowy dietetyka będzie podlegał ochronie prawnej.
  • Projekt ustawy zakłada, że każda osoba wykonująca zawód dietetyka będzie musiała być wpisana do Centralnego rejestru osób uprawnionych do wykonywania zawodu medycznego.
  • Konsekwencją uznania zawodu dietetyka za zawód medyczny będzie konieczność realizacji przez dietetyków praw pacjenta, w szczególności przekazywania im informacji, w tym informacji o przysługujących im prawach, zachowanie w tajemnicy informacji związanych z pacjentem lub prowadzenie, przechowywanie i udostępnianie dokumentacji medycznej. Z drugiej strony dietetycy otrzymają prawo wglądu do dokumentacji medycznej pacjentów – w zakresie niezbędnym do udzielanych przez siebie świadczeń.
  • Projekt duży nacisk kładzie również na kwestie edukacji dietetyków oraz ciągłego podnoszenia kwalifikacji zawodowych. W każdym 5-letnim okresie dietetyk będzie musiał uzyskać określoną liczbę punktów edukacyjnych.
  • Osoby wykonujące zawód medyczny, a więc również dietetycy, będą zmuszone do stosowania kodeksu etyki i deontologii medycznej określonego przez ministra właściwego do spraw zdrowia.

Zapraszamy do lektury!

 

logo