Dekompilacja programu komputerowego na gruncie orzeczenia TSUE ws. Top System

W dniu 6 października 2021 r. zapadł wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE ws. C-13/20 (Top System), w ramach którego TSUE pochylił się nad kwestią dopuszczalności dekompilacji programu komputerowego przez jego licencjobiorcę. Sprawa jest ważna i ciekawa, bo trybunał rozważał, czy dyrektywa komputerowa zezwala na dekompilację programu komputerowego w zakresie, w jakim jest ona niezbędna do korzystania z programu komputerowego zgodnie z jego przeznaczeniem, w tym do poprawiania błędów.


W efekcie TSUE uznał, że jeśli z oprogramowania korzysta legalny nabywca, to może on dokonywać dekompilacji, o ile jest mu to niezbędne, aby korzystać z programu komputerowego zgodnie z przeznaczeniem, w tym aby poprawiać istniejące błędy.

Pełna treść felietonu z komentarzem naszego eksperta radcy prawnego Piotra Grzelczaka dla Magazynu BrandsIT dostępna online TUTAJ.

Polecamy!