Food waste, czyli o przeciwdziałaniu marnowaniu żywności

Marnowanie żywności to problem o zasięgu ogólnoświatowym. Na świecie marnuje się około miliarda ton żywności rocznie. Na terenie Unii Europejskiej liczba ta oscyluje w granicach 90 milionów ton. W Polsce do kosza trafia blisko 5 milionów ton żywności rocznie. Nikogo nie trzeba już przekonywać, że problem marnowania żywności dotyka większości z nas.

Zdaniem ekspertów, do 2030 r., możliwe jest zmniejszenie ilości marnotrawionej żywności w Polsce z 5 milionów do 3 milionów ton rocznie. Główną szansę na taką pozytywną zmianę upatruje się w zmianie gospodarowania żywnością przez konsumentów oraz w zmianach na etapie produkcji czy przetwarzania żywności. Warto jednak, aby jakiekolwiek zmiany w kierunku przeciwdziałania marnowaniu żywności były poparte efektywną i przemyślaną regulacją prawną.

Podstawowym mechanizmem mającym przeciwdziałać marnowaniu żywności przewidzianym w polskiej ustawie jest obowiązek sprzedawców żywności aby przekazywali zdatną do spożycia żywność organizacjom pozarządowym. Prawo unii europejskiej ani prawo polskie nie zapewnia jednak kompleksowego pakietu przepisów, który przeciwdziałałby marnowaniu żywności od strony prawnej. Brakuje jednolitości i spójności.


Autorem publikacji „Food waste, czyli o przeciwdziałaniu marnowaniu żywności” jest nasz  aplikant radcowski Kamil Piontek.

Materiał ukazał się w specjalistycznym czasopiśmie o zdrowym odżywianiu pn. Food Forum, wydanie sierpień – październik / listopad 2021 r., nr 5 (45)/2021. Czasopismo dostępne w prenumeracie na stronie internetowej wydawcy TUTAJ oraz w salonach sprzedaży sieci Empik.

Czego dowiesz się po przeczytaniu artykułu?

  1. Jaka ilość żywności marnowana jest na całym świecie, w Unii Europejskiej oraz w Polsce.
  2. Jakie rozwiązania prawne są wykorzystywane w celu przeciwdziałania marnowaniu żywności w Unii Europejskiej oraz w Polsce.
  3. Jakie obowiązki ciążą na sprzedawcach żywności zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu marnowaniu żywności.
  4. Co grozi za nieprzestrzeganie obowiązków wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu marnowaniu żywności.

Zapraszamy do lektury!  

 

logo
gfp_kancelaria_jpg