Fałszowanie żywności

Fałszowanie żywności stanowi jedną z nieuczciwych praktyk rynkowych polegającą na zmianie jej składu lub właściwości oraz niepowiadomieniu o tej zmianie konsumenta w celu jej ukrycia. W Polsce najczęściej fałszowaną kategorią żywności są miody, soki owocowe i warzywne, oliwa, masło, wino i inne markowe alkohole, kawa, ocet winny, oraz zioła i przyprawy. Za fałszowanie żywności grozi odpowiedzialność karna, administracyjna oraz cywilna obejmująca naprawienie szkody wyrządzonej konsumentowi. Na tym tle powstaje wiele pytań i wątpliwości, w tym takich jak:

  • Na czym polega nieuczciwa praktyka rynkowa w postaci fałszowania żywności?
  • Jaka jest różnica pomiędzy środkiem spożywczym zafałszowanym a artykułem rolno-spożywczym zafałszowanym?
  • Które produkty spożywcze w Polsce są najczęściej fałszowane i dlaczego?
  • Jakie sankcje przewiduje prawo dla nieuczciwych producentów, dostawców i sprzedawców żywności?

Na powyższe pytania odpowiada nasz ekspert radca prawny Bartosz Fogel w artykule pn. „Fałszowanie żywności”który ukazał się w marcowym wydaniu czasopisma Food Forum. Czasopismo to jest dostępne w prenumeracie na stronie internetowej wydawcy oraz w salonach sprzedaży sieci Empik.


Fałszowanie żywności – podsumowanie 

  1. Produkt zafałszowany to ten, który wprowadza konsumenta w błąd poprzez ukrytą zamianę jakiegoś składnika wartościowego na mniej wartościowy lub całkowicie bezwartościowy. Fałszowanie produktów spożywczych polega zatem na zmianie ich składu lub właściwości oraz niepowiadomieniu o tych zmianach konsumenta w celu ich ukrycia.
  2. Istota fałszerstwa środków spożywczych sprowadza się do naruszenia bezpieczeństwa żywności zagrażającej zdrowiu lub życiu konsumenta, podczas gdy fałszerstwo artykułów rolno-spożywczych koncentruje się na naruszeniu w istotny sposób interesów pozazdrowotnych (tzn. ekonomicznych) konsumenta finalnego.
  3. Zafałszowanie żywności może, ale nie musi, stwarzać zagrożenie dla zdrowia lub życia konsumenta. Najczęściej do zafałszowania żywności dochodzi ze względów ekonomicznych.
  4. W Polsce najczęściej fałszowaną kategorią żywności są miody, soki owocowe i warzywne, oliwa, masło, wina i inne markowe alkohole, kawa, ocet winny oraz zioła i przyprawy.
  5. Nieuczciwym producentom, dostawcom i sprzedawcom za fałszowanie żywności grożą surowe sankcje przewidziane w ramach odpowiedzialności karnej i finansowej, w tym w postaci możliwości nałożenia kar pieniężnych i zasądzenia odszkodowania za wyrządzoną konsumentowi szkodę.

Zapraszamy do lektury artykułu!

 

 

logo