Materiały przeznaczone do kontaktu z żywnością

Materiały przeznaczone do kontaktu z żywnością (FCM) powinny być wystarczająco obojętne, aby ich składniki nie miały negatywnego wpływu na zdrowie konsumentów ani nie oddziaływały na jakość żywności. Dla zapewnienia bezpieczeństwa w zakresie FCM przepisy UE wprowadzają szereg wymogów prawnych, którym muszą się podporządkować podmioty działające na rynku spożywczym. Część z nich ma zakres ogólny i stosuje się do wszystkich FCM, a cześć odnosi  się tylko do określonych materiałów i substancji. 

Zasadnicze wymogi dotyczące wszystkich materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością określają przepisy rozporządzenia (WE) 1935/2004 w sprawie materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością, w tym odnośnie zasad dobrych praktyk produkcyjnych (GMP) i wymaganej polityki informacyjnej.

Oprócz przepisów ogólnych, niektóre FCM – materiały ceramiczne, folia z celulozy regenerowanej, tworzywa sztuczne (w tym pochodzące z recyklingu) oraz aktywne i inteligentne materiały – są objęte szczegółowymi aktami prawnymi UE. Obowiązują także określone zasady dotyczące substancji wyjściowych używanych do wytwarzania FCM. 


O obowiązujących w UE regulacjach odnośnie materiałów przeznaczonych do kontaktu z żywnością pisze mec. Bartosz Fogel w artykule opublikowanym w Strefie Managera portalu Food Fakty (TUTAJ).

Zapraszamy do lektury!