Sytuacja na rynku wina w związku z wybuchem pademii Covid-19

Wybuch pandemii koronawirusa negatywnie wpłynął na całą branżę gastronomiczną. Szczególnie jednak dotknął rynek win. Wprowadzone ograniczenia w przemieszczaniu się wpłynęły w znaczny sposób na dostępność siły roboczej, co spowodowało problemy na wszystkich etapach produkcji wina, od zbiorów winogron, poprzez ich przetwarzanie, aż do dystrybucji wina. Z kolei zamknięcie restauracji, hoteli, czy barów spowodowało znaczny spadek popytu na wino. Powyższe okoliczności oraz brak perspektyw na szybki powrót do sytuacji sprzed wybuchu pandemii spowodowały konieczność podjęcia odpowiednich środków, nie tylko przez poszczególne państwa członkowskie, ale również na poziomie całej Unii Europejskiej.


Przykładem środków zaradczych może być przyjęte przez Komisję Europejską Rozporządzenie Wykonawcze nr 2020/975 z dnia 6 lipca 2020 r., zezwalające na zawieranie porozumień i wydawanie decyzji w zakresie środków stabilizacji rynku w sektorze wina. O tym kto może przyjmować porozumienia i decyzje, czego dotyczą, kiedy mogą być przyjęte oraz jakie są obowiązki spoczywają na podmiotach które zdecydują się na ich przyjęcie, można przeczytać w artykule mec. Ewy Kuczyńskiej  opublikowanym w Strefie Managera portalu Food Fakty (TUTAJ).

Zapraszamy do lektury!