Pakiet mobilności 2020 – Czy czeka nas rewolucja?

Rada UE zatwierdziła zestaw budzących kontrowersje przepisów w sprawie transportu drogowego zwanych pakietem mobilności 2020. Czy firmy transportowe czeka w tym roku rewolucja?

Po pierwsze, w celu poprawy warunków pracy kierowców międzynarodowych, postanowienia pakietu mobilności zakładają, że regularne tygodniowe okresy odpoczynku oraz tygodniowy okres odpoczynku trwający ponad 45 godzin, wykorzystywany jako rekompensata za wcześniejsze skrócone tygodniowe okresy odpoczynku, nie będą mogły być wykorzystane w kabinie pojazdu. Zakaz ten może okazać się jednak niemożliwy do wykonania. Ww. okresy odpoczynku, wedle nowych przepisów, powinny zostać wykorzystane w miejscu zakwaterowania, które jest wyposażone w odpowiednią infrastrukturę noclegową i sanitarną.

Po drugie, dyskusyjną regulacją jest nowy obowiązek powrotu pojazdu wykorzystywanego do przewozów międzynarodowych do bazy eksploatacyjnej znajdującej się w państwie członkowskim stałej i rzeczywistej siedziby przewoźnika międzynarodowego, co najmniej raz na 8 tygodni od opuszczenia tego państwa członkowskiego. Taki obowiązek dla przewoźników międzynarodowych z Polski (operujących jedną z najbardziej licznych flot w Europie) powoduje dodatkowe trudności logistyczne i dodatkowe koszty prowadzenia działalności. Istnieje duże prawdopodobieństwo, że będzie dochodzić do sytuacji, w których aby spełnić obowiązek powrotu do bazy operacyjnej, kierowcy będą wykonywać tzw. „puste kursy” czyli przejazdy pojazdem bez ładunku. W konsekwencji zwiększy się liczba bezcelowych przejazdów co może spowodować wzrost emisji CO2 a jednocześnie pogorszenie bezpieczeństwa na drogach. Tworzenie regulacji prawnych o takich skutkach może okazać się nie do pogodzenia z celami polityki Unii Europejskiej w zakresie ochrony klimatu, przede wszystkim z określonymi przez Komisję Europejską ustaleniami w ramach Zielonego Ładu czy z celami przyjętymi w ramach Porozumienia paryskiego.

Po trzecie, zgodnie z reformą w aktualnym brzmieniu – przewóz międzynarodowy w tranzycie przez terytorium państwa członkowskiego, nie stanowi delegowania. W obecnym kształcie projektu, delegowanie nie ma też zastosowania do przewozów dwustronnych – czyli do przewozu rzeczy z państwa członkowskiego siedziby przewoźnika do innego państwa członkowskiego lub państwa trzeciego lub z innego państwa członkowskiego lub państwa trzeciego do państwa członkowskiego siedziby.


O szczegółach związanych z pakietem mobilności 2020 pisze nasz aplikant radcowski Kamil Piontek w czerwcowym wydaniu czasopisma TRANSPORT i SPEDYCJA.

Zapraszamy do lektury!