Umowa o świadczenie usług w gabinecie dietetycznym – Food Forum

Ustalenie zasad, na jakich dietetyk będzie świadczył usługi na rzecz swoich klientów, jest kluczowe dla sprawnego prowadzenia działalności. Dobrze sporządzona umowa zabezpieczy dietetyka w przypadku ewentualnego sporu z klientem i niejednokrotnie pozwoli uniknąć przykrych konsekwencji i niezadowolenia klienta. Co istotne, umowa z klientem zawierana podczas wizyty w stacjonarnym gabinecie dietetyka będzie wyglądać nieco inaczej, niż umowa zawierana na odległość, np. za pośrednictwem strony internetowej. W przypadku zdalnego świadczenia usług umowa przyjmie zazwyczaj formę regulaminu zamieszczanego na stronie internetowej, który klient akceptuje zlecając dietetykowi świadczenie usług. Ponieważ zazwyczaj klientami dietetyków będą konsumenci, przy umowie zawieranej na odległość ilość przekazywanych informacji powinna być znacznie większa, niż w klasycznej umowie zawieranej w gabinecie na piśmie. Ustawa o prawach konsumenta wprost wskazuje bowiem katalog informacji, które w takim przypadku należy przekazać konsumentowi.


Autorem publikacji „Umowa o świadczenie usług w gabinecie dietetycznym” jest nasz ekspert  radca prawny Ewa Kuczyńska

Materiał ukazał się w specjalistycznym czasopiśmie o zdrowym odżywianiu pn. Food Forum, wydanie kwiecień – maj 2020 r., nr 2 (36)/2020. Czasopismo dostępne w prenumeracie na stronie internetowej wydawcy TUTAJ oraz w salonach sprzedaży sieci Empik.

Czego dowiesz się po przeczytaniu artykułu?

  • Jakie postanowienia warto zawrzeć w umowie o świadczenie usług przez dietetyka?
  • Jakie obowiązki warto nałożyć na klienta?
  • Za co ponosi odpowiedzialność dietetyk?
  • Jakie dodatkowe postanowienia należy zawrzeć w regulaminie świadczenia usług, gdy umowa z klientem jest zawierana zdalnie?

Co powinna zawierać umowa z dietetykiem?

  • Jeśli usługa będzie polegać na ułożeniu zindywidualizowanej diety, warto sprecyzować czy po przeprowadzeniu przez dietetyka wywiadu wstępnego dotyczącego stanu zdrowia i preferencji żywieniowych klienta, dietetyk będzie zobowiązany jedynie do przesłania zaleceń żywieniowych, czy też klient w ramach wynagrodzenia uzyska również prawo do dodatkowych konsultacji.
  • Warto wprowadzić zastrzeżenie, że w przypadku opóźnienia w udzieleniu informacji przez klienta, termin realizacji umowy przez dietetyka może ulec przesunięciu.
  • W umowie warto wprost wskazać, że dietetyk jest zobowiązany jedynie do starannej analizy stanu zdrowia i zwyczajów żywieniowych klienta i ułożenia diety będącej efektem analizy tych czynników. Klient powinien zostać poinformowany, że dietetyk nie udzielania gwarancji, że stosowanie diety zapewni oczekiwany przez klienta skutek.
  • Może zdarzyć się, że choroby na które cierpi klient są tak skomplikowane, że ułożenie odpowiedniej diety przekraczałoby kompetencje dietetyka. Dlatego w umowie warto zastrzec możliwość odmowy wykonania usługi przez dietetyka za zwrotem uiszczonego przez klienta wynagrodzenia.
  • Ustawa o prawach konsumenta narzuca również obowiązek poinformowania konsumenta o możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, jak również o zasadach dostępu do tych procedur.

Zapraszamy do lektury!

 

logo

 

gfp_kancelaria_jpg