Reklamy suplementów diety bez (surowego) nadzoru

Sąd Okręgowy w Warszawie uchylił karę w wysokości 26 milionów złotych nałożoną przez Prezesa UOKiK na spółkę Aflofarm Farmacja Polska Sp. z o.o. za rozpowszechnianie reklam suplementów diety wprowadzających konsumentów w błąd. Z treści uzasadnienia wyroku wynika, że wprawdzie przekaz reklamowy (RenoPuren Zatoki Hot i RenoPuren Zatoki Junior) wprowadzał konsumentów w błąd, ale nakładanie sankcji za tego rodzaju praktyki należy do kompetencji sanepidu a nie Prezesa UOKiK.

O komentarz w tej sprawie Dziennik Gazeta Prawna oraz portal gazetaprawna.pl zwrócił się do radcy prawnego Bartosza Fogeleksperta Kancelarii Prawnej GFP Legal z zakresu prawa farmaceutycznego i prawa żywnościowego.

Pełna treść artykułu z komentarzem naszego eksperta dostępna poniżej.

Zapraszamy do lektury!

W ocenie naszego eksperta sprawa ta jest jedną z pierwszych, prowadzonych przez Prezesa UOKiK odnośnie naruszeń na rynku reklam suplementów diety. Nadzór w tym zakresie zgodnie przepisami ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia pełnią organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Tym samym w świetle obowiązujących przepisów nie jest możliwe podejmowanie przez Prezesa UOKiK interwencji na rynku reklamy suplementów diety poprzez nakładanie na przedsiębiorców kar pieniężnych za rozpowszechnianie reklam suplementów diety wprowadzających konsumentów w błąd.

Uchylając zaskarżoną decyzję Prezesa UOKiK w przedmiocie nałożenia kary pieniężnej na przedsiębiorcę, Sąd Okręgowy w Warszawie w sposób prawidłowy zastosował zasadę lex specialis derogat legi generali (ustawowa norma szczególna uchyla ustawową normę generalną) oraz zasadę non bis idem (nie kara się dwa razy w tej samej sprawie). Niewątpliwie potrzebne są zmiany w prawie, ponieważ system nadzoru sprawowany przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej jest nieefektywny z uwagi na zbyt niską wysokość grożących kar oraz bierność organów sanepidu w ich nakładaniu na reklamodawców.

Sprawa ta jednak wywarła pozytywne dla konsumentów zmiany na rynku reklamy suplementów diety. Branża przyjęła bowiem tzw. akty samoregulacji, które zobowiązały producentów suplementów diety do zmiany standardów przekazu reklamowego. Mowa tu przede wszystkim o kodeksie dobrych praktyk reklamy suplementów diety oraz porozumieniu nadawców telewizyjnych z organizacjami zrzeszającymi producentów suplementów diety odnośnie sposobu reklamowania suplementów diety podpisanym w siedzibie KRRiTV w listopadzie ubiegłego roku.


dziennik-gazeta-prawna-1

gfp_kancelaria_jpg