Prawo autorskie nie chroni packshotów

Przedsiębiorcy mogą dowolnie wykorzystywać i modyfikować zdjęcia mające na celu jak najwierniejsze oddanie wyglądu produktu. W branży reklamowej tego rodzaju zdjęcia określa się mianem tzw. packshotów (fotografii produktowej). Nie muszą też uiszczać za nie opłaty licencyjnej ani też obawiać się odszkodowań za wykorzystanie zdjęcia bez zgody osoby, która je wykonała. Takie wnioski płyną z uzasadnienia wyroku Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 23 października 2019 r. (sygn. akt I ACa 125/18).

Czy rzeczywiście packshoty nie podlegają ochronie przewidzianej w przepisach prawa autorskiego? Dlaczego tak jest oraz jakie rodzi to konsekwencje dla branży reklamowej i fotograficznej?


Na powyższe pytania odpowiada nasz ekspert z zakresu IT i nowych technologii radca prawny Piotr Grzelczak na łamach Dziennika Gazeta Prawna – tygodnika Firma i Prawo.

Zapraszamy do lektury!

 

 

 

 

gfp_kancelaria_jpg