KGHM Polska Miedz S.A. dołącza do grona klientów Kancelarii Prawnej GFP Legal

Do grona stałych klientów Kancelarii Prawnej GFP Legal dołączyła spółka KGHM Polska Miedź S.A. z siedzibą w Lubinie.

Kancelaria Prawna GFP Legal zapewni kompleksową obsługę prawną KGHM w ramach Oddziału Centralny Ośrodek Przetwarzania Informacji, który zajmuje się informatyczną stroną działalności grupy kapitałowej KGHM.


Pomoc prawna realizowana przez Kancelarię Prawną GFP Legal obejmie głównie doradztwo w kwestiach związanych z IT, w tym zwłaszcza z tworzeniem, opiniowaniem i negocjowaniem umów wdrożeniowych, licencyjnych, serwisowych, SLA, zakupu sprzętu i innego rodzaju umów z obszaru IT. Ponadto, będziemy doradzać KGHM również w zakresie bieżącej działalności operacyjnej, w tym w sprawach pracowniczych oraz zapewnimy zastępstwo procesowe w sprawach przed sądami powszechnymi i administracyjnymi oraz innymi organami orzekającymi.

 

 

 

 

gfp_kancelaria_jpg