Ubezpieczenie floty samochodowej w ramach jednej umowy

Ubezpieczenie floty samochodowej w ramach jednej umowy daje wiele korzyści. Przede wszystkim ubezpieczając wszystkie pojazdy u jednego ubezpieczyciela, jesteśmy w stanie wynegocjować niższe ceny ubezpieczenia. Ponadto, w takich okolicznościach okres ubezpieczenia wszystkich pojazdów co do zasady może być taki sam. Dzięki temu unikniemy konieczności pilnowania terminów końca okresu ubezpieczenia poszczególnych umów.


Korzyści wynikające z ubezpieczenia floty samochodowej w ramach jednej umowy podsumowuje nasz ekspert mec. Ewa Kuczyńska w listopadowym wydaniu miesięcznika FLOTA.

Zapraszamy do lektury!