Udostępnienie samochodu służbowego osobie trzeciej przez pracownika

Udostępnianie przez pracowników firmowego samochodu osobom trzecim to kwestia, która w wielu firmach pozostawiona jest poza jakąkolwiek kontrolą. Często nie tylko nie zabrania się tego rodzaju postępowania, ale nawet nie wprowadza w tym zakresie żadnych ograniczeń. Choć oczywiście takie podejście nie jest niezgodne z prawem, to jednak niesie za sobą dla pracodawcy szereg ryzyk.


W majowym wydaniu miesięcznika FLOTA uzyskasz odpowiedź na pytanie czy powierzenie pracownikowi firmowego samochodu oznacza, iż może on udostępnić go – choćby na krótki okres – innemu kierowcy oraz czy korzystanie z pojazdów służbowych przez osoby trzecie niesie za sobą dla firmy jakieś ryzyka? Na te pytania odpowiada nasz ekspert Paulina Szukalska w publikacji „Udostępnienie samochodu służbowego osobie trzeciej przez pracownika” .

Zapraszamy do lektury artykułu!

 

Document-page-002

 

 

 

Document-page-003

ScreenHunter_352 Aug. 07 21.45

logo (1)

 

 

ScreenHunter_341 Jun. 30 12.29