Projekt Zdrowie Człowiek Profilaktyka – szkolenie w Wiśle dla lekarzy i pielęgniarek epidemiologicznych

W dniach 12-15 kwietnia 2018 roku w Hotelu Gołębiewski w Wiśle odbyła się konferencja naukowo-szkoleniowa w ramach  XXI Zjazdu Polskiego Stowarzyszenia Pielęgniarek Epidemiologicznych. Nasz ekspert od prawa farmaceutycznego radca prawny Bartosz Fogel w ramach projektu edukacyjnego Zdrowie, Człowiek, Profilaktyka wygłosił prelekcję pn. “Szkodliwe czynniki biologiczne i ryzyko zawodowe w miejscu pracy personelu medycznego”. Kolejna odsłona projektu już niebawem na X Europejskim Kongresie Gospodarczym w katowickim spodku!


Ochrona życia i zdrowia pracowników poprzez zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy jest podstawowym obowiązkiem każdego pracodawcy. Obowiązek ten dotyczy w szczególności placówek opieki zdrowotnej,  w którym personel medyczny i administracyjny wykonuje pracę w warunkach narażenia na działanie szkodliwych czynników biologicznych.

Szkodliwe czynniki biologiczne wywołujące zakażenia, alergie lub zatrucia obejmują m.in. drobnoustroje komórkowe, jednostki bezkomórkowe zdolne do replikacji lub przenoszenia materiału genetycznego oraz pasożyty wewnętrzne człowieka.  Narażenie pracowników na działanie szkodliwych czynników biologicznych sprawia, iż choroby zakaźne i pasożytnicze stanowią w Polsce największy odsetek wśród ogólnej liczby chorób zawodowych. W 2015 roku choroby zakaźne i pasożytnicze stanowiły aż 31,1% spośród wszystkich chorób zawodowych.

Częsta ekspozycja personelu medycznego i administracyjnego szpitala na szkodliwe czynniki biologiczne sprawia, iż stanowią one istotny czynnik ryzyka zawodowego wśród pracowników jednostek ochrony zdrowia. W celu jego wyeliminowania lub ograniczenia obowiązujące regulacje prawne określają nakazy  i zalecenia odnośnie podjęcia działań profilaktycznych, w tym przede wszystkim szczepień ochronnych. Poza szczepieniami obowiązkowi i zalecanymi należy wyróżnić także szczepienia rekomendowane przez medyczne towarzystwa naukowe. Stanowią one istotne narzędzie profilaktyczne w walce z chorobami zakaźnymi wywołanymi działaniem szkodliwych czynników biologicznych w miejscu pracy personelu medycznego.

Wśród rekomendowanych szczepień ochronnych zalicza się m.in. szczepienia przeciwko meningokokom, pneumokokom, WZW typu B, grypie sezonowej, krztuścowi, ospie wietrznej, odrze, śwince i różyczce. Prawidłowe wdrożenie programu działań profilaktycznych ograniczających występowanie chorób zakaźnych wśród personelu medycznego i administracyjnego placówki opieki zdrowotnej ma istotny wpływ na funkcjonowanie zakładu pracy. Choroby zakaźne są bowiem powodem licznych absencji chorobowych pracowników, a także niepożądanego dla pracodawcy zjawiska prezenteizmu pracowników (fizycznej obecności pracownika w pracy przy znacznie zmniejszonej efektywności jej wykonywania). Tym samym szczepienia ochronne dla personelu medycznego skutkują dla pracodawcy wymiernymi oszczędnościami finansowymi, jak również ochroną zdrowia i życia pracowników oraz pacjentów.

O autorze:

Radca prawny Bartosz Fogel, partner w Kancelarii Prawnej GFP Legal z Wrocławia, ekspert projektu Zdrowie, Człowiek, Profilaktyka, specjalista  z zakresu prawa farmaceutycznego, żywnościowego i nutraceutycznego.

Więcej o projekcie edukacyjnym “Zdrowie, Człowiek, Profilaktyka” skierowanym do środowisk samorządowych oraz przedstawicieli przedsiębiorców i pracodawców TUTAJ.

 

IMG-20180413-WA0002

 

IMG_20180413_172403

 

IMG_20180413_161144

 

IMG-20180413-WA0001

 

IMG_20180414_123721

 

IMG_20180413_171117

 

IMG_20180413_165513

 

IMG_20180413_165353

 

 

ScreenHunter_462 Apr. 15 13.22

 

gfp_kancelaria_jpg