Internet szerokopasmowy w szkołach publicznych

W Dzienniku Gazeta Prawna nr 7(4657) z dnia 10 stycznia 2018 r. ukazał się nasz komentarz. Nasz ekspert Julian Wypasek wyjaśnia wpływ przepisów ustawy z dnia 27 października 2017r. o Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej na dostęp w szkołach publicznych do internetu szerokopasmowego.


W ocenie naszego eksperta ustawa o Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej (OSE) jest realizacją rządowego programu „sto mega na stulecie”, który zakłada podłączenie szkół do szerokopasmowego internetu. Operatorem OSE będzie NASK, a koszt jej funkcjonowania zostanie pokryty z budżetu państwa. Oznacza to, że gminy i powiaty nie będą płaciły z własnego budżetu za dostęp do internetu w prowadzonych przez nie szkołach.

NASK w swoim biuletynie informacji publicznej będzie publikowała harmonogram dostępności usług świadczonych w ramach OSE. Dopiero gdy szkoła znajdzie się w zasięgu tej sieci, prowadzący ją organ (lub za jego zgodą – jej dyrektor) będzie mógł złożyć do NASK wniosek o podłączenie szkoły do OSE.  Szkoły nie będą jednak musiały rozwiązywać umów z dotychczasowymi dostawcami internetu i przechodzić na darmowe usługi świadczone przez NASK.

Organy prowadzące szkoły powinny jednak uważnie śledzić harmonogram dostępności usług świadczonych w ramach OSE. Jeżeli samorząd nie złoży wniosku o podłączenie szkoły do OSE, mimo że ta znajdzie się w jej zasięgu, będzie musiał zapewnić jej dostęp do internetu o symetrycznej przepustowości co najmniej 100 Mb/s.

Obowiązek ten zacznie obowiązywać z początkiem 2021 roku w stosunku do szkół, które znajdą się w zasięgu OSE przed dniem 1 lipca 2020 roku. Odnośnie pozostałych placówek, obowiązek powstanie jeszcze później, tj. z upływem sześciu miesięcy od dnia wskazania szkoły w harmonogramie, o ile w tym czasie nie zostanie złożony wniosek o jej przyłączenie do OSE.

Brak realizacji tego obowiązku, w tym zapewnienie szkole dostępu do internetu o gorszych parametrach bez zgody właściwego ministra, będzie naruszeniem prawa. Ustawa o OSE nie przewiduje za to żadnych sankcji, jednak należy pamiętać, że działalność samorządów terytorialnych podlega m.in. nadzorowi wojewody pod kątem legalności.

Zapraszamy do lektury artykułu!

 

20180110_DGP_internet w szkole Julian-1

 

 

20180110_DGP_internet w szkole Julian-2

 

dziennik-gazeta-prawna-1

gfp_kancelaria_jpg