Kontrowersje wokół kampanii społecznej przeciwko dopalaczom

W Dzienniku Gazeta Prawna nr 216(4615) z dnia 8 listopada 2017 r. ukazała się opinia radcy prawnego Piotra Grzelczaka. Nasz ekspert wyjaśnia czy przeprowadzona w szkołach kampania społeczna władz Mysłowic we współpracy z lokalnymi zakładami pogrzebowymi a polegająca na informowaniu o 50% zniżce na pogrzeb dla uczniów zażywających dopalacze jest zgodna z prawem. W szczególności czy tego rodzaju kampania nie zawiera w sobie zakazanej reklamy usług pogrzebowych.


W ocenie naszego eksperta kampania, choć faktycznie kontrowersyjna, to jednak mieści się w granicach prawa. Nie ma tutaj mowy o stosowaniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, bo nie dotyczy ona tego rodzaju sytuacji (odnosi się bowiem do zwalczania nieuczciwej konkurencji w działalności gospodarczej, a tutaj w ogóle nie może być o tym mowy). Działania podjęte przez władze Mysłowic należy uznać raczej za kampanię społeczną aniżeli reklamę.

Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym, do zadań własnych gminy należą m.in. sprawy z zakresu ochrony zdrowia oraz edukacji publicznej. Kampania przeciwko dopalaczom wpisuje się w te zadania, a więc przepisy samorządowe nie stanowią tutaj przeszkody. Podjęcie tego rodzaju kampanii nie wymaga uchwały rady gminy. Trudno sobie też wyobrazić kierowanie przez kogokolwiek roszczeń wobec gminy w związku z przeprowadzeniem kampanii. Nie wydaje się, by można tu było mówić o naruszeniu dóbr osobistych czy jakimkolwiek działaniu noszącym znamiona czynu zabronionego – ocenia radca prawny Piotr Grzelczak.

Zapraszamy do lektury pełnego artykułu!

 

20171108_GP_reklama dopalaczy PG

 

dziennik-gazeta-prawna-1

gfp_kancelaria_jpg