Radni przedwcześnie likwidują gimnazja

Dzienniku Gazeta Prawna nr 114(4513) z dnia 14 czerwca 2017 r. ukazał się artykuł pn. „Uczniowie mogą być spokojni, radni nie zamknęli szkół” autorstwa Pawła Sikory. Nasz ekspert Julian Wypasek wyjaśnia czy  wyniku wadliwego zapisu w uchwale rady miasta Otwock w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego radni omyłkowo zlikwidowali wszystkie gimnazja w Otwocku.


Przy interpretacji zapisów aktów prawnych  należy pamiętać o regułach kolizyjnych. Jedną z podstawowych takich reguł jest zasada prymatu ustawy nad aktami prawa miejscowego. Zgodnie z ustawą o systemie oświaty szkoła publiczna może być zlikwidowana przez organ prowadzący dopiero z końcem roku szkolnego. Z kolei przepisy wprowadzające ustawę Prawo oświatowe stanowią, że ośmioklasowa szkoła podstawowa powstała z przekształcenia gimnazjum (tak, jak ma to miejsce w mieście Otwock) rozpoczyna swoją działalność najwcześniej z dniem 1 września 2017 roku. Tym samym uchwała rady miasta nie mogła skutecznie zlikwidować otwockich gimnazjów w trakcie roku szkolnego, albowiem byłoby to sprzeczne z wyżej powołaną ustawą – wyjaśnia nasz ekspert.

Zapraszamy do lektury :-)!

20170614_GP_gimnazja_Julian

 

dziennik-gazeta-prawna-1

gfp_kancelaria_jpg