Finansowanie komisji gminnych ds. szacowania szkód

Dzienniku Gazeta Prawna nr 72 (4471) z dnia 12 kwietnia 2017 r. ukazał się artykuł pn. „Komisje szacujące na celowniku samorządów. Rząd jednak nie zamierza iść im na rękę” autorstwa Pawła Sikory, w którym nasz ekspert Jędrzej Miklas wyjaśnia m.in. kto ma obowiązek finansowania kosztów działalności komisji gminnych ds. szacowania szkód w rolnictwie powoływanych przez wojewodę w celu likwidacji klęsk żywiołowych i nieurodzajów.


Problem ten ma doniosłe znaczenie, ponieważ obowiązujące przepisy nie określają zasad finansowania komisji gminnych do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych. W praktyce okazuje, że nie do końca wiadomo jaki faktycznie charakter ma udział samorządu w zakresie pomocy poszkodowanym. Czy jest to zadanie zlecone czy też zadanie własne gminy? Poglądy są podzielone, zarówno po stronie gmin jak i wojewodów. W ślad za uznaniem działalności komisji za zadanie zlecone do gmin powinny trafiać pieniądze z budżetu państwa. A tych wojewodowie oczywiście nie przekazują.

Zapraszamy do lektury :-)!

 

20170412_GP_komisje gminne J.

 

dziennik-gazeta-prawna-1

gfp_kancelaria_jpg