Gminy porządkują ukryte reklamy

Dzienniku Gazeta Prawna nr 7 (4406) z dnia 11 stycznia 2017 r. ukazał się artykuł pn. „Gminy porządkują ukryte reklamy, ale pomniki i kostka to zagwozdka”, a w nim aplikant radcowski Jędrzej Miklas wyjaśnia m.in. czy pomnik służący upamiętnieniu danej osoby lub zdarzenia historycznego albo będący swobodną wypowiedzią artystyczną może być traktowany jako reklama z tego powodu, że umieszczono na nim nazwisko lub inne dane fundatora.


Problem ten ma doniosłe znaczenie, ponieważ jeśli uznać ufundowany pomnik lub inny obiekt (np. ławkę miejską, fontannę czy chodnik z kostki brukowej) za reklamę, to gmina uprawniona jest pobierać z tego tytułu opłaty reklamowe. Ponadto, lokalizacja takiego obiektu w pasie drogowym wymagać będzie dodatkowo zezwolenia na jego zajęcie oraz uiszczenia kolejnej opłaty. Warto dodać, że gminy mogą uregulować zasady umieszczania reklam na pomnikach we własnym zakresie w postaci tzw. uchwał reklamowych wydawanych na podstawie ustawy krajobrazowej. Wrocław nie ma własnej uchwały reklamowej, ale procedurę obowiązującą dla poszczególnych rodzajów monumentów radni uregulowali w pionierskiej spec-uchwale (tzw. uchwale pomnikowej).

Zapraszamy do lektury :-)!

 

20170111_GP pomniki a reklama2

20170111_GP pomniki a reklama

dziennik-gazeta-prawna-1